Obsah

Český jazyk

Typ: ostatní
aktualizace 19. 6.

 

V pátek vždy zveřejňuji řešení zadaných úkolů pod přehled týdenního učiva, prosím kontrolujte si vypracované úkoly. Pokud by měl někdo dotaz ke konkrétní části cvičení, napíše mi e-mail (sebkova@zsholysov.cz).

 

Práce do konce června

Jazykověda a její složky

- uč. 101 přepsat si do sešitu, jaké má jazykověda složky

- uč. 101/4 písemně do ŠS

 

Závěrečné opakování

- vyplnit pracovní list (kdo si jej nemůže vytisknout, nebo jej vyplnit na PC, může psát odpovědi do ŠS)

   Závěrečné opakování.docx (15.02 kB)

   Závěrečné opakování (tisk).pdf (266.78 kB)

- v pátek zveřejním řešení

 

 

Řešení úkolu z 15. 6..pdf (172.4 kB)

Závěrečné opakování - řešení.pdf (269.84 kB)

 


 

Práce na 8. - 12. 6.

Zvuková stránka věty

- uč. 95 - 97 projít si tabulky 1. Větná melodie, 2. Důraz, 3. Tempo a pauzy a cvičení - ústně

- uč. 97/8 vypracovat písemně do ŠS

 

Rozvrstvení národního jazyka

- uč. 99 přepsat do ŠS tabulku

- uč. 99-100/1 přečíst si jednotlivé texty a do ŠS zkusit napsat význam podtržených slov

- uč. 100/3 do ŠS napsat spisovně

 

trénink pravopisu: https://learningapps.org/watch?v=pfbcwfkbj20

 

 

Řešení úkolů z 8. 6..pdf (205.65 kB)

 


 

Práce na 1. - 5. 6.

Spisovná a nespisovná výslovnost

- uč. 91 zapsat si do ŠS nadpis a tabulku výslovnost souhláskových skupin

- uč. 92-93 přečíst si hnědé rámečky

- uč. 92/2 napsat do ŠS další slova, která se stejně vyslovují, ale odlišně píší

- uč. 93/5 vypracovat písemně do ŠS

 

Zvuková stránka slova

- uč. 94 napsat do ŠS nadpis, přepsat tabulky 

- uč. 94/1 přečíst nahlas text s náležitým přízvukem

 

Sloh

- uč. 107 napsat do sešitu na sloh nadpis Zpráva, oznámení přepsat tabulku z učebnice

- vytvořit plakát - oznámení o konání např. maškarního karnevalu, oslavy narozenin atd., nebo podle učebnice 108/5

- možno vytvořit na PC, nebo nakreslit a napsat ručně (inspirace)

 

Literatura

- do 5. 6. poslat vyfocené čtenářské deníky ke kontrole

 

 

Řešení úkolů z 1. 6..pdf (260.12 kB)

 


 

Práce na 25. - 29. 5.

Opakování o hláskách

- uč. 90/4 písemně do ŠS

- uč. 90/5, ukázka hláskové stavby slova, další informace v odkazu

   Hlásková stavba slova.png (15.88 kB)

   https://www.mojecestina.cz/article/2013092801-hlaskova-stavba

 

Spisovná a nespisovná výslovnost

- uč. 90 přečíst si tabulku o výslovnosti hlásek

- uč. 90/1 a), b) přečíst nahlas text Hračkyvypsat do sešitu tří- a víceslabičná slova

 

Sloh

- uč. 105 napsat do sešitu nadpis Vzkaz, přepsat tabulku z učebnice

- uč. 105/1 napsat do sešitu co nejvíce vzkazů, které složíte ze slov v učebnici, každé slovo smíte použít pouze jednou

 

Literatura

- do 5. 6. poslat vyfocené čtenářské deníky ke kontrole

 

 

Řešení úkolů z 25. 5..pdf (342.4 kB)

 


 

Práce na 18. - 22. 5.

Grafy souvětí - opakování

- vyplnit opakování, kdo nemá možnost si soubor vytisknout, nakreslí grafy na papír, práci vyfotí a pošle mi ji (očíslovat grafy, psát čitelně, dbát na úpravu)

   Grafy souvětí - opakování.pdf (256.3 kB)

 

Opakování o hláskách

- napsat do ŠS nadpis

- uč. 89/1 a), b) vypracovat písemně do ŠS

- uč. 89/2 vybrat si 5 dvojic slov, utvořit s každým slovem větu (zachovat tvar slova), napsat ji do sešitu

- uč. 89/3 a), b) vypsat do sešitu slova obsahující dvojhlásku

 

Sloh

- zůstává úřední dopis z minulého týdne

 

 

Řešení úkolů z 18. 5..pdf (246.7 kB)

 


 

Práce na 11. - 15. 5.

Souvětí - procvičování

- vyplnit pracovní list, neposílat ke kontrole, řešení zveřejním v pátek

  Souvětí - procvičování.docx (44.75 kB)

  Souvětí - procvičování (tisk).pdf (301.22 kB)

- uč. 88/4 a), b), c) vypracovat do sešitu

 

Sloh

- napsat do sešitu nadpis Dopis úřední, přepsat si tabulku uč. 111

- přečíst si Žádost o uvolnění z vyučování (modrý obdélník), Žádost o zaměstnání (viz příloha)

   Žádost o zaměstnání.docx (15.37 kB)

- napsat úřední dopis, např. žádost o zaměstnání, o uvolnění z vyučování, reklamaci atd. Text bude obsahovat alespoň 5 vět, důležitá je forma dopisu (adresy, místo a datum, věc, oslovení, vlastní text členěný na odstavce).

 

 

Souvětí - procvičování (řešení).pdf (315.36 kB)

Řešení úkolu z 11. 5..pdf (227.91 kB)

 


 

Práce na 4. - 7. 5.

Interpunkce v souvětí

- uč. 86 zapsat obě tabulky do ŠS

- uč. 86/1 a), b) vypracovat do sešitu, např.  Co můžeš udělat dnes (V), neodkládej na zítřek (H).

- uč. 87/2 napište do sešitu graf souvětí a k němu větu, kterou jste podle něj utvořili

- uč. 87/3 můžete buď přepsat do sešitu, nebo doplnit interpunkční znaménka (čárky v souvětí) do dokumnetu v příloze

   Uč. str. 87 cv. 3.docx (14.03 kB)

 

Literatura

- přečtěte si ukázku Piráti (s. 157-160),  poté si do sešitu napište zápisky o autorovi a ukázce

   M. Twain - Piráti.pdf (106.16 kB)

 

 

Řešení úkolů ze 4. 5..pdf (257.05 kB)

 


 

Práce na 27. - 30. 4.

Nejobvyklejší spojovací výrazy

- uč. 85 zapsat tabulku do ŠS

vypracovat písemně do ŠS: uč. 85/2, 85/3 a), b)

- uč. 82/3 vypracovat do sešitu (př. Za teplého počasí... Kdy jsme se chodili koupat? Když bylo teplé počasí (V), chodili jsme se koupat. (H))

 

Sloh

- zůstává dopis z minulého týdne

 

Literatura

- zaslat ke kontrole odpovědi na otázky z ukázkám (Bílý tesák, Můj kamarád Shiloh)

- zpracované zápisy ve čtenářském deníku je možné vyfotit a poslat mi je ke kontrole

 

 

Řešení úkolů z 27. 4..pdf (190.82 kB)

 


 

Práce na 20. - 24. 4.

Grafické znázornění souvětí

- vysvětlení na videu https://www.youtube.com/watch?v=_jB-4nJ8LxQ

- do ŠS napsat nadpis, projít si v uč. 82-83 tabulku, není nutné zapisovat

- vypracovat písemně do ŠS: uč. 83/2, 83-84/3 (pouze 2. odstavec), 84/4

 

Sloh

- zapsat si do sešitu nadpis Dopis a informace o dopisu osobním

   Dopis osobní.pdf (475.56 kB)

- přečíst si Dopis pro žákynapsat odpověď (do sešitu - min. stránka A5, na PC - min. půl stránky A4, dodržet úpravu) - kde má být na stránce místo a datum, rozdělit text na odstavce atd.)

   Dopis pro žáky.pdf (97.58 kB) 

 

 

Řešení úkolů z 20. 4..pdf (503.42 kB)

 


 

Práce na 14. - 17. 4.

Určování vět hlavních a vedlejších

- video https://www.youtube.com/watch?v=lcgTnWYg0Rc

- uč. 81 - 82 přepsat do ŠS tabulky

- uč. 82/2 vypracovat písemně do ŠS

- procvičování 

   https://www.umimecesky.cz/cviceni-veta-hlavni

   https://www.skolasnadhledem.cz/game/337

 

Literatura

- čítanka s. 152 - 155 ukázka Můj kamarád Shiloh - přečíst si ukázku, zapsat do sešitu na literaturu zápisky o autorce a písemně odpovědět na otázky

Můj kamarád Shiloh.pdf (156.74 kB)

 

 

Řešení úkolu ze 14. 4..docx (36.45 kB)

 


 

Práce na 6.  - 9. 4.

Pracovní list - Velikonoce

- PL slouží k opakování učiva, nebudu jej známkovat, ve čtvrtek zveřejním řešení

PL - Velikonoce.docx (75.93 kB)

PL - Velikonoce - tisk.pdf (484.84 kB)

 

Sloh

Zůstvá z minulého týdne:

- uč. 132/3 opsat nadpis a začátek pohádky z učebnice, dokončit příběh netradičně, nově (min. 1 stránka A5, dodržet pravidla vypravování)

 

PL - Velikonoce - řešení.pdf (486.61 kB)

 


 

Práce na 30. 3. - 3. 4.

Souvětí - opakování

- uč. 80 zapsat si růžovou tabulku

- uč. 80/2, 80/3 přepsat do ŠS jednotlivé větné celky, podtrhnout slovesa, určit zda se jedná o větu jednoduchou, nebo souvětí, určit počet vět v souvětí

- uč. 81/4 vypracovat do sešitu

- procvičování na internetu

   https://www.eductify.com/testapp/?appId=2&appLng=cs&qs=G-JVS

   http://www.zsvernerice.cz/cviceni/cj/cj_cviceni/stanoveni_poctu_vet_v_souveti.htm

 

Sloh

- uč. 132/3 opsat nadpis a začátek pohádky z učebnice, dokončit příběh netradičně, nově (min. 1 stránka A5, dodržet pravidla vypravování)

 

Literatura

- pracujte na svých čtenářských denících

Čtenářský deník - 6. ročník.pdf (342.27 kB)

 

 

Řešení úkolů z 30. 3..docx (15.82 kB)

 


 

Práce na 23.  - 27. 3.

- uč. 79/3 vypracovat do sešitu

 

Rozvíjející větné členy - opakování

- pracovní list - budu známkovat (můžete psát přímo do zadání, nebo si PL vytisknout)

PL - Rozvíjející větné členy.docx (210.89 kB)

PL - Rozvíjející větné členy - tisk.pdf (336.94 kB)

 

Trénujte pravopis, např. na těchto stránkách:

https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-6-trida

http://www.kaminet.cz/ces.php?d=

http://cestina.diktaty.cz/

 

Sloh

- zůstává z minulého týdne: uč. 131/1 b), c)

 

Literatura

- zůstává z minulého týdne: ukázka s. 112 - 116 (Bílý tesák)

 

Řešení úkolu z 23. 3..pdf (2.8 MB)

 


 

Práce na 16.  - 20. 3.

Grafické znázornění věty jednoduché

- uč. 77 projít si tabulku - není nutné zapisovat

- uč. 78/1 napsat do ŠS jednotlivé věty a graficky je znázornit

- uč. 78/2 napsat 3 věty podle zadaných grafů

- uč. 78 a 79 zapsat růžové tabulky

Vysvětlení větného rozboru na videu https://www.youtube.com/watch?v=WzcJz8moWNI

 

Sloh

- uč. 131/1 b), c) - napsat větnou osnovu, poté text na jednu stranu A4, vymyslet si jména osob, měst, členit text na odstavce (vypracované lze poslat na e-mail) 

 

Literatura

- přečíst ukázku v čítance s. 112 - 116 (Bílý tesák)

- zapsat zápisky do sešitu a odpovědět na otázky k ukázce

   J. London.pdf (215.03 kB)

 

 

Řešení úkolů z 16. 3..pdf (2.15 MB)

 


 

Práce na 11.  - 13. 3.

Věta jednoduchá

- uč. 75 přečíst obě dvě růžové tabulky

- uč. 75/1 do ŠS vypsat základní skladební dvojice

- uč. 75/2 vybrat si 3 věty holé , tvořit věty rozvité podle tabulky nad cvičením (písemně do ŠS)

- uč. 76 zapsat do sešitu růžovou tabulku

- uč. 76/3 přepsat věty, barevně podtrhnout Po a Př, barevně zvýraznit část podmětovou a přísudkovou

Sloh 

- uč. 130/2 a), b), c) 

- dokončit do sešitu na sloh (nebo poslat na uvedený e-mail)

- kdo chyběl, vypracuje od začátku


Kontakt: sebkova@zsholysov.cz

 

Řešení úkolů z 11. 3..pdf (353.96 kB)


Přílohy

Vytvořeno: 30. 3. 2020
Poslední aktualizace: 19. 6. 2020 07:25
Autor: Mgr. Petra Šebková