Obsah

Sdělení školy pro poradny

Vážení rodiče,

pokud objednáváte své dítě k vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň nebo Domažlice a potřebujete od třídního učitele vyplněné sdělení školy (informace pro poradnu),
prosíme Vás o to, abyste o tyto informace žádali:

1. písemně (žádost v příloze),

2. s dostatečným časovým předstihem (ideálně 1 týden před tím, než si pro vyplněný dotazník přijdete), jinak se může stát, že škola nebude schopna Vám zajistit včasné doručení vyplněného dotazníku.

3. Pro sdělení školy si přijďte osobně k výchovnému poradci, na základě předchozí domluvy.

Dotazníky, které potřebujete k vyšetření, najdete v příloze tohoto článku.


Žádost o informace pro PPP

Sdělení rodičů pro PPP Domažlice

Žádost o poskytnutí poradenské péče - formulář PPP Domažlice


 

 


 

 

Zprávy