Obsah

Termíny podpisu IVP - 6.-9.ročník


Vašemu synovi/dceři byl vypracován individuálně vzdělávací plán  (IVP) pro školní rok 2017/2018, žádáme zákonného zástupce, aby se dostavil k podpisu IVP  do kabinetu VP v jednom z následujících termínů:

čtvrtek 5.10.2017 od 7.30 do 8.45  hodin,
úterý 10.10.2017 od 7.30 do 9.45 nebo od 14.00 do 16.00 hodin.

V případě, že Vám výše uvedené termíny nevyhovují, informujte mne, prosím, nejlépe prostřednictvím eŽK nejpozději do pondělí 9.10.2017, abychom se mohli domluvit na náhradním termínu.

Za spolupráci předem děkuji.
Monika Hynčíková, výchovný poradce

Asistent pedagoga ve třídě

Asistent pedagoga a jeho práce ve škole - informace pro rodiče všech žáků

Vážení rodiče,
v souvislosti s poslední novelou Školského zákona (č.561/2004 Sb.) a uvedením vyhlášky č.27/2016 Sb. v platnost dochází k tomu, že ve třídách se stále častěji objevují asistenti pedagoga.
Abychom předešli vzniku a šíření mylných domněnek, rádi bychom vás informovali o podstatných skutečnostech, které souvisejí s prací asistenta pedagoga ve třídě.
1. Asistent pedagoga je pedagogický pracovník, jeho kvalifikační předpoklady stanovuje zákon o pedagogických pracovnících (č.563/2004 Sb.).
2. Hlavním cílem jeho působení je podpora práce učitele při práci se žáky, kteří vyžadují zvýšenou míru podpory ve vzdělávání. Asistent pedagoga podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka nebo žáků do všech činností uskutečňovaných ve škole.
To znamená, že asistent pedagoga pracuje pod vedením učitele a vede žáky s potřebou podpůrných opatření k nejvyšší možné míře samostatnosti – na příklad dohlíží na to, aby měl žák připravené pomůcky na vyučovací hodinu a aby se soustředil na výklad učitele, asistent pedagoga ověřuje, zda žák rozumí zadání úkolu, zda si zapsal domácí úkol a podobně. Asistent pedagoga nikdy žákovi nediktuje správné odpovědi při testu.
3. Asistent pedagoga je jedním z nabídky nárokových podpůrných opatření, do třídy přichází zpravidla na základě doporučení školského poradenského zařízení, které aktivně komunikuje se školou a které vyhodnocuje, zda jsou žákovy speciální vzdělávací potřeby natolik závažné, že je nutné žákovi poskytnout podpůrné opatření v podobě asistenta pedagoga. Ne ve všech případech, kdy by si rodič přál pro své dítě podporu asistenta pedagoga, je toto podpůrné opatření školským poradenským zařízením doporučeno.
4. Asistent pedagoga může poskytovat podporu při vzdělávání žákovi nebo více žákům současně, zpravidla po domluvě s vyučujícím.
V současné době na naší škole působí 11 asistentů pedagoga a jejich práce je pozitivním přínosem jak pro žáky s potřebou podpůrných opatření, tak pro učitele, pro něž je velkou výzvou zajistit různé vzdělávací potřeby žáků ve třídách, kde bývá průměrně okolo 25 žáků.
Věříme, že i vy, rodiče, vnímáte práci asistentů pedagoga pozitivně. V případě jakýchkoliv konkrétních dotazů na toto téma můžete kontaktovat vedení školy nebo výchovného poradce.

 

Sdělení školy pro poradny

Vážení rodiče,

pokud objednáváte své dítě k vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň nebo Domažlice a potřebujete od třídního učitele vyplněné sdělení školy (informace pro poradnu),
prosíme Vás o to, abyste o tyto informace žádali:

1. písemně (žádost v příloze),

2. s dostatečným časovým předstihem (ideálně 1 týden před tím, než si pro vyplněný dotazník přijdete), jinak se může stát, že škola nebude schopna Vám zajistit včasné doručení vyplněného dotazníku.

3. Pro sdělení školy si přijďte osobně k výchovnému poradci, na základě předchozí domluvy. Zprávy zpravidla neposíláme zákonným zástupcům poštou.

Dotazníky, které potřebujete k vyšetření, najdete v příloze tohoto článku.


Žádost o sdělení školy pro poradenské zařízení

Sdělení rodičů pro PPP Plzeň a Domažlice


 

 


 

 

Zprávy