Obsah

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách Základní školy Holýšov, okres Domažlice.

Základní škola Holýšov, okres Domažlice přijme od 9.1.2018

1) pracovnici obchodního provozu do školní jídelny (pomocná síla).

Žádosti s životopisem zasílejte sedlakova@zsholysov.cz, 379 410 711.

 

Zprávy

18.12.2018

Vánoce pro pejsky

Vánoce pro pejsky

Klub rodičů děkuje za úžasnou sbírku pro pejsky v Horšovském Týně.

Detail

18.12.2018

Preventivní a intervenční program v 5.ročníku

Dne 4.12. 2018 proběhl preventivní program ve třídě 5.A s názvem: Třída plná pohody. Formou hry a skupinové práce byla zmapována přání dětí zaměřená na pozitivní náladu ve třídě. Dne 11.12. 2018 proběhl intervenční program ve třídě 5.D zacílený na posílení pozitivních vztahů mezi žáky a podporu fungování třídních pravidel. Formou her byly zmapované vztahy ve třídě. V obou třídách budeme v programu pokračovat i v novém kalendářním roce.

Detail

18.12.2018

Dramatický kroužek Herečky

Dne 16.12. vystoupily členky dramatického kroužku Herečky na Vánočním posezení s Klubem rodičů. Všechny statečně zvládly svoji premiéru Vánoční pohádky ve vlastnoručně vyrobených škraboškách, navíc každá z nich odehrála dvě role. Děvčata si právem zasloužila velký potlesk. Dne 17.12. zahrály členky dramatického kroužku Herečky v Domově seniorů v Černovicích Vánoční pohádku. Velký potlesk nadšených diváků a milé pohoštění byly dostatečnou odměnou za putování linkovým autobusem.

Detail

18.12.2018

Mikuláš

Mikuláš

Ve středu 5. 12. opět chodil po škole Mikuláš s andělem a čerty. Této tradice se ujali žáci devátých tříd. Navštívili žáky prvního stupně. Poslechli si písničky a básničky, pochválili hodné žáky a pokárali nezbedy. Počáteční obavy žáků vystřídalo nadšení.

Detail

18.12.2018

Divadelní představení v letošní roce

Divadelní představení v letošní roce

Na naší škole pracují v letošním školním roce 3 dramatické kroužky – Herečky pod vedením Moniky Škudrnové a Hurikán a KLAM pod vedením Moniky Lerchové.

Detail

17.12.2018

Od vzdělání k zaměstnání - exkurze 9.ročník

Dne 13.11.2018 se žáci 9.ročníků zúčastnili 12. ročníku veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí pod názvem "Od vzdělání k zaměstnání", kterou každoročně pořádá Okresní hospodářská komora Domažlice ve spolupráci se středními školami a firmami působícími v Plzeňském kraji.

Detail

17.12.2018

ČOV Holýšov - exkurze 8.ročník

ČOV Holýšov - exkurze 8.ročník

Ve dnech 17. a 22. října 2018 se žáci 8. ročníků zúčastnili exkurze do ČOV v Holýšově. Celým provozem nás provedli pracovníci zajišťující technickou obsluhu ČOV. Tímto bychom jim chtěli poděkovat za odborný výklad a zasvěcené odpovědi na dotazy našich žáků.

Detail

17.12.2018

Informační letáky středních škol

volba povolání

Detail

17.12.2018

Deváťáci učí angličtinu

V pátek 14. 12. měli žáci 3. a 4. ročníku netradiční výuku angličtiny. Ve všech sedmi třídách totiž místo učitelů blok 90minutového anglického jazyka vedli žáci 9. ročníku, kteří se dobrovolně přihlásili, že by si chtěli  zkusit učit mladší spolužáky. V každé třídě účinkovali 2 nebo 3 žáci z 9.A a 9.B, celkem 15 žáků.

Detail