Obsah

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách Základní školy Holýšov, okres Domažlice

Přihlášení do školní družiny na školní rok 2020/2021

Přihláška do školní družiny (zde ke stažení)

Vyplněnou a podepsanou přihlášku  vhoďte do schránky u školní jídelny do 5. 6. 2020.

Přihláška je oboustranná: 
- nevyplňujte tabulku příchodů a odchodů žáka do ŠD
- nevyplňujte telefonní čísla. 
Zákonní zástupci vyplní tyto údaje při nástupu do školy (v první den školy) s vychovatelkou školní družiny.

Pokud nemáte možnost přihlášku vytisknout, můžete si ji vyzvednout 1. - 2. 6. 2020 od 9,00 do 11,00 v budově školy (okénko u hlavního vchodu). Případné dotazy zasílejte na behenska@zsholysov.cz.

 

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky dojde s účinností ode dne 11. března 2020 k uzavření základních škol, středních a vyšších odborných škol na území České republiky.

Mimořádné opatření - uzavření škol

Informace pro zákonné zástupce:

  • Uzavřena bude základní škola, školní družina i školní jídelna
  • Termín ukončení tohoto opatření není zatím stanoven
  • Zákonní zástupci žáků, kteří pečují o dítě mladší 13 let věku mohou požádat o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení (formulář vydá ZŠ Holýšov po předchozí domluvě - e-mail: zsholysov@zsholysov.cz, tel.: 379 410 711)-bližší informace viz odkaz:

https://www.cssz.cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

  • Žáci budou mít odhlášené obědy ve školní jídelně.
  • Úkoly a rozsah učiva pro žáky po dobu uzavření školy budou průběžně zveřejňovány vyučujícími v e-ŽK a na webových stránkách školy.
  • Informace budeme průběžně aktualizovat v e-ŽK a na webových stránkách školy