Obsah

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách Základní školy Holýšov, okres Domažlice

Zápis k povinné školní docházce (PŠD) pro školní rok 2020/2021

 • Zápis bude probíhat online od 1. do 15. dubna a ve škole v pracovní dny od 6. do 16. dubna v 9,00 – 12,00 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
 • Zákonný zástupce je povinen přihlásit k PŠD dítě,
  • které do 31. srpna 2020 dovrší šestý rok věku (§ 36 odst. 4 školský zákon)
  • kterému byl pro školní rok 2019/2020 udělen odklad PŠD.
 • Přihlášení bude probíhat pomocí aplikace Zapisyonline. Odkaz umístěn na stránkách školy www.zsholysov.cz v pravém sloupci pod hodinami.
 • Po odeslání přihlášky postupujte dle pokynů v emailu, který Vám bude automaticky zaslán.
 • Přihlášku odesílají i zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad PŠD pro své dítě.
 • Předpokládáme otevření tří prvních tříd. Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.
 • Pokud máte nějaké dotazy, rádi Vám je zodpovíme - telefonicky 379 410 711 nebo na e-mailové adrese zsholysov@zsholysov.cz

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Přihlášení do školní družiny na školní rok 2020/2021

Přihláška do školní družiny

. vyplněnou a podepsanou přihlášku přinést k zápisu nebo v termínu zápisu vhodit do schránky u školní jídelny 

- přihláška je oboustranná 
- nevyplňovat tabulku příchodů a odchodů žáka do ŠD
- nevyplňovat telefonní čísla 
Zákonní zástupci vyplní tyto údaje při nástupu do školy (v první den školy) s vychovatelkou školní družiny.

 

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky dojde s účinností ode dne 11. března 2020 k uzavření základních škol, středních a vyšších odborných škol na území České republiky.

Mimořádné opatření - uzavření škol

Informace pro zákonné zástupce:

 • Uzavřena bude základní škola, školní družina i školní jídelna
 • Termín ukončení tohoto opatření není zatím stanoven
 • Zákonní zástupci žáků, kteří pečují o dítě mladší 10 let věku mohou požádat o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení (formulář vydá ZŠ Holýšov po předchozí domluvě - e-mail: zsholysov@zsholysov.cz, tel.: 379 410 711)-bližší informace viz odkaz:

https://www.cssz.cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

 • Žáci budou mít odhlášené obědy ve školní jídelně.
 • Úkoly a rozsah učiva pro žáky po dobu uzavření školy budou průběžně zveřejňovány vyučujícími v e-ŽK a na webových stránkách školy.
 • Informace budeme průběžně aktualizovat v e-ŽK a na webových stránkách školy

 

 

Zprávy

31.03.2020

Pythagoriáda 6.-8.r.

školní kolo

Detail

30.03.2020

Speedmat - soutěž

soutěž

Detail

27.03.2020

Ošetřovné po dobu uzavření škol

ošetřovné pro děti mladší 13-ti let

Detail

23.03.2020

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Dle pokynů MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro rok 2020/2021 bude zápis probíhat 1. - 9. dubna 2020, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Dojde tak pouze k formální části zápisů, motivační část se neuskuteční. Zápis bude probíhat elektronicky pomocí aplikace ZápisyOnline. Další informace budou zveřejněny na www.zsholysov.cz do pondělí 30. 3. 2020.

Detail

23.03.2020

Jak mluvit s dětmi o koronaviru

informace MŠMT

Detail

13.03.2020

Plavání 2. A a 2. B 1

Plavání 2. A a 2. B

Od 2. 3. do 6. 3. jezdili žáci ze třídy 2. A a 2. B opět na plavecký výcvik do Domažlic.

Detail