Obsah

Vzhledem k tomu, že od 25.5.2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1.stupně v budově základní školy za dodržení veškerých hygienických opatření, bude žákům umožněno vyzvednout si osobní věci uložené ve škole.

  • žáci, kteří se budou účastnit od 25.5.2020 vyučování, si tyto věci vyzvednou v rámci činnosti školní skupiny (nutno donést tašku na uložení věcí),
  • ostatní žáci si mohou vyzvednout věci v termínu dle rozpisu (nutno donést tašku na uložení věcí),
  • vstup do budovy bude umožněn pouze žákům školy,
  • nevyzvednuté věci zůstanou uložené do 30.6.2020 ve škole a vyzvednout si je bude možné po předchozí domluvě s třídním učitelem,
  • po výše uvedeném termínu budou oblečení a obuv věnovány na charitativní účely a zbylé věci odstraněny jako komunální odpad.

 

Rozpis výdeje osobních věcí žákům - 1. stupeň
           
třída vyučující datum od do použitý vchod
1.A Becková Oldřiška 26.5.2020 14.00 14.45 u ŠJ
1.B Auerveková Eva 28.5.2020 14.00 14.45 u ŠJ
1.C Jandová Zlatuše 27.5.2020 14.00 14.45 u ŠJ
2.A Kratschmerová Markéta 26.5.2020 13.30 14.15 u TV
2.B Sládková Zdena 27.5.2020 13.30 14.15 u TV
2.C Holubová Jana 28.5.2020 13.30 14.15 u TV
3.A Adámková Alena 26.5.2020 14.45 15.30 hlavní
3.B Husťaková Jaroslava 27.5.2020 14.45 15.30 hlavní
3.C Švédová Jolana 28.5.2020 14.45 15.30 hlavní
4.A Adámková Soňa 26.5.2020 13.45 14.30 hlavní
4.B Lerchová Monika 27.5.2020 13.45 14.30 hlavní
4.C Korelusová Jitka 28.5.2020 13.45 14.30 hlavní
5.A Dáňa Michal 26.5.2020 12.45 13.30 u TV
5.B Schröpferová Hana 27.5.2020 12.45 13.30 u TV
5.C Bozděch Michal 28.5.2020 12.45 13.30 u TV