Obsah

Žákovský parlament

Mgr. Markéta Kratschmerová
Mgr. Tereza  Vicianová

 

I v letošním školním roce bude ve své činnosti pokračovat žákovský parlament (ŽP). Žáci naší školy se prostřednictvím tohoto orgánu mají možnost zapojit do aktivního života školy.

 

Hlavní náplň a činnost ŽP

 • spolupráce žáků s vyučujícími, žáků s vedením školy, případně žáků se zřizovatelem a vzájemná spolupráce mezi jednotlivými třídami
 • rozvoj komunikačních dovedností žáků a jejich smyslu pro odpovědnost
 • žáci prostřednictví svých volených zástupců prezentují své připomínky a náměty, které pomáhají zlepšit chod školy, řeší problémy vzniklé během školního roku
 • propagace a organizace akcí školy (spolupráce s Klubem rodičů)
 • sdílení informací o fungování a činnostech parlamentu s ostatními žáky na třídnických hodinách, na nástěnce ŽP a na webových stránkách školy
 • hodnocení pořádaných akcí

 

Pravidla zasedání ŽP

 • ŽP se schází zpravidla dvakrát měsíčně v pondělí ve 14.30, o konání schůzky jsou žáci předem informováni
 • setkání ŽP řídí předseda a koordinuje je člen pedagogického sboru
 • na zasedání je přítomen alespoň jeden zástupce třídy, svou nepřítomnost je nutno omluvit
 • navzájem se respektujeme a posloucháme názory druhých
 • z každého zasedání je zhotoven zápis

 

Členové ŽP

Členové ŽP jsou voleni každý rok na třídnických hodinách. Zpravidla jsou vybráni dva žáci z každé třídy od 3. - 9. ročníku. Zástupci si mezi sebou volí předsedu a místopředsedu ŽP. Dále jsou mezi členy parlamentu rozděleny tyto funkce – hlasatel, nástěnkář a zapisovatel. Fungování parlamentu zastřešují Mgr. Markéta Kratschmerová a Mgr. Tereza Vicianová.  

 

Složení Žákovského parlamentu ve školním roce 2019/2020

Rada ŽP 2019/2020

 

Předseda:                    Natálie Brudzová                               7.A

Místopředseda:           Jenifer Krýslová                                  6.B

Zapisovatel:                Jakub Hovorka                                    9.B

                                   Lukáš Pudil                                         8.B

Hlasatel:                     Vít Hovorka                                         6.C

                                   Lucie Tauscherová                              5.C

Nástěnkář:                  Klára Pilíková                                     5.C

                                   Žaneta Veselá                                     5.A

Novinář:                     Klára Šetlíková                                    9.A

                                   Kateřina Bozděchová                          8.A

Fotograf:                    Michala Seberová                                8.A

                                   Markéta Králíková                               7.C

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Zápis ze schůzky ŽP: 11. 11. 2019

1. Návštěva p. ředitelky
· přivítání
· vyjádření k uzamykatelným skříňkám – nedostatek prostoru a financí
· „Ukliďme školu“ – apelace na žáky – udržování pořádku ve třídách a šatnách (pohovořit na TH)

celý text

ostatní | 15. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Strašidelná škola

Dne 25. 10. 2019 si 9. ročník základní školy připravil strašidelný večer ve škole. Žáci vyzdobili školu a připravili si masky postav z hororových filmů. Na akci přišli žáci z Holýšova i okolních vesnic. Nemalá část dětí odcházela vystrašena, ale každý dostal za odvahu diplom a sladkou odměnu (za kterou děkujeme paní Hrstkové a Klubu rodičů). Akce se žákům devátých tříd velmi vydařila a my všichni se už těšíme na to, co si na nás deváťáci připraví příští rok.
novinářka ŽP
Kateřina Bozděchová, 8.A
celý text

ostatní | 4. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Soutěž o nejzajímavěji vyřezanou a vyzdobenou dýni

Ve středu 23. 10. 2019 se ve vestibulu Základní školy Holýšov konala soutěž o nejlépe vyzdobenou halloweenskou dýni. Žáci měli možnost zde zahlédnout dýně ve tvaru kočky, netopýra nebo královského kočáru. Nesměly chybět ani dýně pomalované postavičkami z kreslených filmů a seriálů. Všem žákům moc děkujeme za jejich účast. Výhercům soutěže gratulujeme. celý text

ostatní | 4. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 14. 10. 2019

14. 10. 2019 celý text

ostatní | 18. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 30. 9. 2019

Úkoly pro parlamentáře:

1. každý vymyslí 1 návrh na: název, pokřik a logo ŽP

2. TH: informují o akcích KR a školy, svoje návrhy na nové akce a návrhy od spolužáků zapíší do záznamového archu, upozorní spolužáky na schránku ŽP, kam mohou vhazovat své návrhy a nápady po celý školní rok

3. 9. ročník: od svých spolužáků zjistí preferované datum Strašidelné školy (25. 10. nebo 1. 11.) do pátku 4. 10. 2019 ho oznámí koordinátorovi ŽP

celý text

ostatní | 3. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Projekt Den jinde

Žákovský parlament (ŽP) se v měsíci dubnu a květnu zúčastnil projektu Den jinde. Do projektu se zapojili žáci 2. stupně, kteří zastupují své spolužáky na ŽP. Hlavním cílem projektu bylo setkání žákovských parlamentů dvou škol (ZŠ Holýšov a ZŠ Stod), jejich srovnání a vzájemná inspirace.
celý text

ostatní | 13. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Den naruby – hodnocení

Den naruby, kdy si žáci z vyšších ročníků vyzkoušeli učit v nižších třídách, letos připadl na 1. dubna. celý text

ostatní | 26. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Pyžamový den

Parlamentáři se rozhodli, že podpoří zdraví spánek svých spolužáků a vymysleli si svůj vlastní projekt na toto téma.

celý text

ostatní | 28. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 18. 3. 2019

ŽP 18. 3. 2019 celý text

ostatní | 28. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 4. 3. 2019

ŽP 4. 3. 2019
Historie: … stalo se něco co nikdo neočekával... přišla 9.A... Karel! (ale bez Zdeňka :c ) celý text

ostatní | 11. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 18. 2. 2019

ŽP 18. 2. 2019 celý text

ostatní | 22. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 28. 1. 2019

ŽP 28. 1. 2019 celý text

ostatní | 5. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 14. 1. 2019

ŽP 14. 1. 2019 celý text

ostatní | 18. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Mikuláš

Ve středu 5. 12. opět chodil po škole Mikuláš s andělem a čerty. Této tradice se ujali žáci devátých tříd. Navštívili žáky prvního stupně. Poslechli si písničky a básničky, pochválili hodné žáky a pokárali nezbedy. Počáteční obavy žáků vystřídalo nadšení. celý text

ostatní | 18. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 3. 12. 2018

ŽP 3. 12. 2018 celý text

ostatní | 5. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 26. 11. 2018

ŽP 26. 11. 2018 celý text

ostatní | 3. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 12. 11. 2018

ŽP 12. 11. 2018 celý text

ostatní | 20. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Strašidelná noc ve škole

V pátek 26. 10. 2018 se ve 20.00 před ZŠ Holýšov shromáždila asi 30členná skupina žáků z různých ročníků. Jednalo se o parlamentáře, kteří celí nedočkaví, natěšení a plni očekávání přišli, aby zažili strašidelnou noc ve škole. celý text

ostatní | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Strašidelná škola

V pátek 26. 10. 2018 se naše škola od 17.00 do 20.00 proměnila ve školu strašidelnou. Školu ovládla strašidla a zavítaly sem i postavy z hororů. celý text

ostatní | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Soutěž o nejzajímavěji vyzdobenou dýni

Od 31. 10. do 2. 11. byl vestibul školy vyzdoben dýněmi, které děti vyráběly doma. Vystavené dýně hodnotili nejdříve žáci, a potom také učitelé a zaměstnanci školy. 

celý text

ostatní | 8. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 15. 10. 2018

Akce na měsíc ŘÍJEN: celý text

ostatní | 23. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 1. 10. 2018

Akce na měsíc ŘÍJEN: celý text

ostatní | 23. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Návštěva žákovského parlamentu v pečovatelském domě

Ve čtvrtek 20. 9. 2018 se někteří členové žákovského parlamentu vydali navštívit seniory do pečovatelského domu v Holýšově. celý text

ostatní | 26. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 17. 9. 2018

- zvolení členů Rady ŽP
- akce na měsíc září:
1. 20. 9. ve 14.30 h návštěva seniorů v Domě s pečovatelskou službou v Holýšově (předání kalendářů a upomínkových předmětů k 60. výročí ZŠ Holýšov)
- akce na měsíc říjen:
1. sběr pomerančové a citronové kůry
2. 100 let vzniku Československé republiky
- úkoly pro zástupce tříd: seznámení spolužáků s akcemi na měsíc říjen, návrhy na činnosti ke stoletému výročí vzniku ČSR
- návrhy zástupců na další akce: Sedmihlásek, 1 den v měsíci svačina v altánu na zahradě v každé třídě
Zapsala: Vicianová
celý text

ostatní | 26. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 21. 5. 2018

- pokračování dějepisné soutěže „25 denní 8ičková výzva“ – 4. a 5. kolo
- pomerančová a citronová kůra se sbírá pouze do konce května
- 9. 6. 2018 od 18.00 do 22.00 proběhne žákovský ples 2. stupně
- na přelomu května a června se uskuteční pro všechny třídy Dětský den
- připomínka žáků 5. A: nemají ve třídě rozhlas
- poslední schůzka ŽP v tomto školním roce – zhodnocení činnosti ŽP učitelem a žáky
celý text

ostatní | 12. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Den naruby

Den naruby - hodnocení

4. dubna se opět uskutečnil u žáků oblíbený DEN NARUBY. Starší žáci si připravili učivo pro děti z nižších ročníků. Převážná většina vyučujících dvojic byla velmi dobře připravená, měla originální nápady a pomůcky. Hodiny byly pestré a zajímavé. Takto se o nich vyjádřili žáci i vyučující. celý text

ostatní | 17. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP 9. 4. 2018

- hodnocení DNE NARUBY - učitelům i žákům se akce velmi líbila

- sběr papíru v týdnu od 23. 4. do 30. 4.

- sběr plastových víček 16. 4. - 4. 5. - učitelská šatna 7:40 - 7:50

- dějepisná soutěž - "75 denní 8ičková výzva": celý text

ostatní | 17. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Organizace DNE NARUBY

- žáci, kteří budou učit v nižších ročnících, se domluví s vyučujícími daných předmětů na probíraném učivu
- u svých učitelů si zajistí uvolnění z hodiny
zapsal D. Pudil
celý text

ostatní | 26. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP 19. 2. 2018

- žáci odevzdali vyhodnocení projektu ETIKETA
- vyhlášena soutěž o nejkrásněji složený papírový ubrousek - hotové výrobky odevzdávejte do třídy 2. C do 5. 3. 2018 a opatřete je kartičkou se jménem a třídou
- ve středu 4. 4. 2018 se první dvě vyučovací hodiny uskuteční DEN NARUBY, kdy žáci z vyšších ročníků si opět vyzkouší učit mladší žáky. Zástupci 5. - 9. roč. přinesou do konce příštího týdne jména žáků, kteří budou tento den učit, do třídy 3. C p. Kratschmerové
zapsal D. Pudil
celý text

ostatní | 22. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP 15.1.2018

- hodnocení Vánočního dne - žákům se velmi líbil a chtěli by ho tímto způsobem příště zopakovat
- žáci na třídnických hodinách ve svých třídách vyhodnotí projekt ETIKETA a zástupci ŽP přinesou vyhodnocení na další schůzku
- zástupci ŽP mají za úkol s ostatními žáky ve třídě na třídnické hodině vymyslet návrh činností na dětský den
- 4. dubna se bude konat DEN NARUBY

zapsal D. Pudil
celý text

ostatní | 22. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 2
poslední