Obsah

Žákovský parlament

Mgr. Markéta Kratschmerová
Mgr. Tereza  Vicianová

 

I v letošním školním roce bude ve své činnosti pokračovat žákovský parlament (ŽP). Žáci naší školy se prostřednictvím tohoto orgánu mají možnost zapojit do aktivního života školy.

 

Hlavní náplň a činnost ŽP

 • spolupráce žáků s vyučujícími, žáků s vedením školy, případně žáků se zřizovatelem a vzájemná spolupráce mezi jednotlivými třídami
 • rozvoj komunikačních dovedností žáků a jejich smyslu pro odpovědnost
 • žáci prostřednictví svých volených zástupců prezentují své připomínky a náměty, které pomáhají zlepšit chod školy, řeší problémy vzniklé během školního roku
 • propagace a organizace akcí školy (spolupráce s Klubem rodičů)
 • sdílení informací o fungování a činnostech parlamentu s ostatními žáky na třídnických hodinách, na nástěnce ŽP a na webových stránkách školy
 • hodnocení pořádaných akcí

 

Pravidla zasedání ŽP

 • ŽP se schází zpravidla dvakrát měsíčně v pondělí ve 14.30, o konání schůzky jsou žáci předem informováni
 • setkání ŽP řídí předseda a koordinuje je člen pedagogického sboru
 • na zasedání je přítomen alespoň jeden zástupce třídy, svou nepřítomnost je nutno omluvit
 • navzájem se respektujeme a posloucháme názory druhých
 • z každého zasedání je zhotoven zápis

 

Členové ŽP

Členové ŽP jsou voleni každý rok na třídnických hodinách. Zpravidla jsou vybráni dva žáci z každé třídy od 3. - 9. ročníku. Zástupci si mezi sebou volí předsedu a místopředsedu ŽP. Dále jsou mezi členy parlamentu rozděleny tyto funkce – hlasatel, nástěnkář a zapisovatel. Fungování parlamentu zastřešují Mgr. Markéta Kratschmerová a Mgr. Tereza Vicianová.  

 

Složení Žákovského parlamentu ve školním roce 2018/2019

Rada ŽP 2018/2019

Předseda:                    Markéta Káchová                              8. A

Místopředseda:           Kateřina Kvítková                             9. B

Zapisovatel:                Kateřina Pelikánová                           9. B

           Michaela Hajsová                              8. A

Hlasatel:                     Johana Auerveková                           8. B

           Michala Seberová                              7. A

Nástěnkář:                  Veronika Inderholcová                      4. A

           Petra Loukotová                                4. A

           Jarmila Kolářová                                5. D

           Andrea Blasiusová                             5. D

 

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

#

Projekt Den jinde

Žákovský parlament (ŽP) se v měsíci dubnu a květnu zúčastnil projektu Den jinde. Do projektu se zapojili žáci 2. stupně, kteří zastupují své spolužáky na ŽP. Hlavním cílem projektu bylo setkání žákovských parlamentů dvou škol (ZŠ Holýšov a ZŠ Stod), jejich srovnání a vzájemná inspirace.
celý text

ostatní | 13. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Den naruby – hodnocení

Den naruby, kdy si žáci z vyšších ročníků vyzkoušeli učit v nižších třídách, letos připadl na 1. dubna. celý text

ostatní | 26. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Pyžamový den

Parlamentáři se rozhodli, že podpoří zdraví spánek svých spolužáků a vymysleli si svůj vlastní projekt na toto téma.

celý text

ostatní | 28. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 18. 3. 2019

ŽP 18. 3. 2019 celý text

ostatní | 28. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 4. 3. 2019

ŽP 4. 3. 2019
Historie: … stalo se něco co nikdo neočekával... přišla 9.A... Karel! (ale bez Zdeňka :c ) celý text

ostatní | 11. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 18. 2. 2019

ŽP 18. 2. 2019 celý text

ostatní | 22. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 28. 1. 2019

ŽP 28. 1. 2019 celý text

ostatní | 5. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 14. 1. 2019

ŽP 14. 1. 2019 celý text

ostatní | 18. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Mikuláš

Ve středu 5. 12. opět chodil po škole Mikuláš s andělem a čerty. Této tradice se ujali žáci devátých tříd. Navštívili žáky prvního stupně. Poslechli si písničky a básničky, pochválili hodné žáky a pokárali nezbedy. Počáteční obavy žáků vystřídalo nadšení. celý text

ostatní | 18. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 3. 12. 2018

ŽP 3. 12. 2018 celý text

ostatní | 5. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 26. 11. 2018

ŽP 26. 11. 2018 celý text

ostatní | 3. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 12. 11. 2018

ŽP 12. 11. 2018 celý text

ostatní | 20. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Strašidelná noc ve škole

V pátek 26. 10. 2018 se ve 20.00 před ZŠ Holýšov shromáždila asi 30členná skupina žáků z různých ročníků. Jednalo se o parlamentáře, kteří celí nedočkaví, natěšení a plni očekávání přišli, aby zažili strašidelnou noc ve škole. celý text

ostatní | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Strašidelná škola

V pátek 26. 10. 2018 se naše škola od 17.00 do 20.00 proměnila ve školu strašidelnou. Školu ovládla strašidla a zavítaly sem i postavy z hororů. celý text

ostatní | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Soutěž o nejzajímavěji vyzdobenou dýni

Od 31. 10. do 2. 11. byl vestibul školy vyzdoben dýněmi, které děti vyráběly doma. Vystavené dýně hodnotili nejdříve žáci, a potom také učitelé a zaměstnanci školy. 

celý text

ostatní | 8. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 15. 10. 2018

Akce na měsíc ŘÍJEN: celý text

ostatní | 23. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 1. 10. 2018

Akce na měsíc ŘÍJEN: celý text

ostatní | 23. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Návštěva žákovského parlamentu v pečovatelském domě

Ve čtvrtek 20. 9. 2018 se někteří členové žákovského parlamentu vydali navštívit seniory do pečovatelského domu v Holýšově. celý text

ostatní | 26. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 17. 9. 2018

- zvolení členů Rady ŽP
- akce na měsíc září:
1. 20. 9. ve 14.30 h návštěva seniorů v Domě s pečovatelskou službou v Holýšově (předání kalendářů a upomínkových předmětů k 60. výročí ZŠ Holýšov)
- akce na měsíc říjen:
1. sběr pomerančové a citronové kůry
2. 100 let vzniku Československé republiky
- úkoly pro zástupce tříd: seznámení spolužáků s akcemi na měsíc říjen, návrhy na činnosti ke stoletému výročí vzniku ČSR
- návrhy zástupců na další akce: Sedmihlásek, 1 den v měsíci svačina v altánu na zahradě v každé třídě
Zapsala: Vicianová
celý text

ostatní | 26. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP: 21. 5. 2018

- pokračování dějepisné soutěže „25 denní 8ičková výzva“ – 4. a 5. kolo
- pomerančová a citronová kůra se sbírá pouze do konce května
- 9. 6. 2018 od 18.00 do 22.00 proběhne žákovský ples 2. stupně
- na přelomu května a června se uskuteční pro všechny třídy Dětský den
- připomínka žáků 5. A: nemají ve třídě rozhlas
- poslední schůzka ŽP v tomto školním roce – zhodnocení činnosti ŽP učitelem a žáky
celý text

ostatní | 12. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Den naruby

Den naruby - hodnocení

4. dubna se opět uskutečnil u žáků oblíbený DEN NARUBY. Starší žáci si připravili učivo pro děti z nižších ročníků. Převážná většina vyučujících dvojic byla velmi dobře připravená, měla originální nápady a pomůcky. Hodiny byly pestré a zajímavé. Takto se o nich vyjádřili žáci i vyučující. celý text

ostatní | 17. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP 9. 4. 2018

- hodnocení DNE NARUBY - učitelům i žákům se akce velmi líbila

- sběr papíru v týdnu od 23. 4. do 30. 4.

- sběr plastových víček 16. 4. - 4. 5. - učitelská šatna 7:40 - 7:50

- dějepisná soutěž - "75 denní 8ičková výzva": celý text

ostatní | 17. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Organizace DNE NARUBY

- žáci, kteří budou učit v nižších ročnících, se domluví s vyučujícími daných předmětů na probíraném učivu
- u svých učitelů si zajistí uvolnění z hodiny
zapsal D. Pudil
celý text

ostatní | 26. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP 19. 2. 2018

- žáci odevzdali vyhodnocení projektu ETIKETA
- vyhlášena soutěž o nejkrásněji složený papírový ubrousek - hotové výrobky odevzdávejte do třídy 2. C do 5. 3. 2018 a opatřete je kartičkou se jménem a třídou
- ve středu 4. 4. 2018 se první dvě vyučovací hodiny uskuteční DEN NARUBY, kdy žáci z vyšších ročníků si opět vyzkouší učit mladší žáky. Zástupci 5. - 9. roč. přinesou do konce příštího týdne jména žáků, kteří budou tento den učit, do třídy 3. C p. Kratschmerové
zapsal D. Pudil
celý text

ostatní | 22. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP 15.1.2018

- hodnocení Vánočního dne - žákům se velmi líbil a chtěli by ho tímto způsobem příště zopakovat
- žáci na třídnických hodinách ve svých třídách vyhodnotí projekt ETIKETA a zástupci ŽP přinesou vyhodnocení na další schůzku
- zástupci ŽP mají za úkol s ostatními žáky ve třídě na třídnické hodině vymyslet návrh činností na dětský den
- 4. dubna se bude konat DEN NARUBY

zapsal D. Pudil
celý text

ostatní | 22. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP 4. 12. 2017

Klub rodičů pořádá 17. 12. 2017 od 16:00 vánoční posezení v KD: vystoupení dětí z MŠ v Luční ulici, vystoupení dramatického kroužku Klam ze ZŠ a volná zábava s živou hudbou.
22. 12. 2017 proběhne ve škole Vánoční den. Žáci si vyberou některou aktivitu, na kterou se zapíšou.
Žáci na třídnických hodinách plní úkoly projektu "ETIKETA".
Zapsal D. Pudil. celý text

ostatní | 12. 12. 2017 | Autor: Alena Ježková

Zápis ze schůzky ŽP 13. 11. 2017

• ve středu 29. 11. 2017 se koná Benefiční koncert v KD Holýšov
• 3. 12. - vánoční jarmark
• p. uč. Korelusová seznámila žáky s celoročním projektem "Etiketa". Žáci budou úkoly plnit ve třídách s třídními učiteli, v únoru na schůzce ŽP zástupci předloží zhodnocení projektu.
Zapsal D. Pudil.

celý text

ostatní | 27. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Soutěž o nejzajímavěji vyzdobenou dýni

Zástupci Žákovského parlamentu si na schůzce odhlasovali pořádání „Soutěže o nejzajímavěji vyzdobenou dýni“. Soutěž probíhala 30. a 31. října. V pondělí ráno soutěžící přinesli své dýně do vestibulu školy, kde bylo přiřazeno každé dýni číslo a dýně zde byla vystavena. Následně členové žákovského parlamentu hlasovali, čímž byla určena první tři místa:
1. místo: Adéla Vaněčková, 3.A
2. místo: Ema Engelová, 1.B
3. místo: Klára Pilíková, 3.B
V úterý proběhlo vyhlášení výsledků a každý soutěžící si odnesl malou odměnu. Soutěže se celkem zúčastnilo 29 dýní, které po celé dva dny zdobily prostory naší školy. Výhercům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za navození halloweenské atmosféry v budově školy.

Zapsala: T. Vicianová
celý text

ostatní | 11. 11. 2017 | Autor: Alena Ježková

Zápis ze schůzky ŽP 30. 10. 2017


• 29. 11. 2017 se koná Benefiční koncert v 17:00 v KD
• zhodnocení soutěže o nejzajímavější dýni: 1. místo Adéla Vaněčková 3. A, 2. místo Ema Engelová 1. B, 3. místo Klára Pilíková 3. B
• žáci z 5. tříd nahlásí p. Lerchové počty vystupujících žáků na školním plese
• návrhy na Vánoční den
Zapsal D. Pudil

celý text

ostatní | 6. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky ŽP

• Zhodnocení akce - Pomoc psímu útulku
• Připomenutí - sběr papíru (od 16. 10. do 23.10.)
• Pěvecká soutěž Sedmihlásek se koná 8. 11. od 17 hodin
• Návrhy na Den dětí - atletické závody, kreativní dílny, pokusy
• Soutěž o nejzajímavěji vyzdobenou dýni: v pondělí 30. 10. soutěžící přinesou vyzdobenou dýni do vestibulu školy ráno od 7:40 do 7:50; k dýni přiloží lísteček se svým jménem a třídou
Zapsal D. Pudil
celý text

ostatní | 23. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 2
poslední