Obsah

Informace

Zápis k povinné školní docházce (PŠD) pro školní rok 2020/2021

 • Zápis bude probíhat online od 1. do 15. dubna a ve škole v pracovní dny od 6. do 16. dubna v 9,00 – 12,00 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
 • Zákonný zástupce je povinen přihlásit k PŠD dítě,
  • které do 31. srpna 2020 dovrší šestý rok věku (§ 36 odst. 4 školský zákon)
  • kterému byl pro školní rok 2019/2020 udělen odklad PŠD.
 • Přihlášení bude probíhat pomocí aplikace Zapisyonline. Odkaz umístěn na stránkách školy www.zsholysov.cz v pravém sloupci pod hodinami.
 • Po odeslání přihlášky postupujte dle pokynů v emailu, který Vám bude automaticky zaslán.
 • Přihlášku odesílají i zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad PŠD pro své dítě.
 • Předpokládáme otevření tří prvních tříd. Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.
 • Pokud máte nějaké dotazy, rádi Vám je zodpovíme - telefonicky 379 410 711 nebo na e-mailové adrese zsholysov@zsholysov.cz

 

 

Desatero pro rodiče předškoláčků

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-...
 

Co by měl umět při zápisu předškolák

Co má umět předškolák:
- správně vyslovovat všechny hlásky
- mluvit celými větami, nahlas a zřetelně
- jestliže dítě nevyslovuje všechny hlásky správně, navštívit logopeda
- umět pozdravit, poprosit, poděkovat
- orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
- vědět jak se jmenuje, kolik je mu let, kde bydlí, znát dny v týdnu
- přednést básničku, zazpívat píseň, poznat a vyprávět krátkou pohádku
- znát barvy, umět vybarvovat jednoduché tvary
- nakreslit postavu – všechny znaky (oči, uši, vlasy)
- držet správně tužku, netlačit, kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíru
- vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
- vnímat hlásky ve slově, rozložit a složit krátké slovo na hlásky (p – e – s)
- rozložit slovo na slabiky
- sebeobsluha: - samostatné stolování, jíst příborem
- hygiena: mytí, wc, smrkání
Zbývá jen připomenout, že za připravenost dětí na školní docházku jsou zodpovědní rodiče.
Zajímavé odkazy:
Zajímá vás, co by měl vlastně umět předškolák? Odpověď naleznete v příspěvku http://www.jarodic.cz/cz/co-by-mel-umet-predskolak.php, který vyšel na stránkách JáRodič.cz.
Zde je odkaz na jednoduchý plakát, který vysvětluje na čtyřech obrázcích rodičům, co má zvládat dítě, které jde k zápisu do první třídy - http://rodicevitani.cz/pro-rodice/co-musi-umet-pri-zapisu-predskolak/.
 

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

http://www.ceskaskola.cz/2012/04/msmt-desatero-pro-rodice-deti.html