Obsah

9. ročník

Chemie

Přezkoušení - pojmy chemie-1.pololetí

Přezkoušení - pojmy chemie-2.pololetí

Prezentace - zápisy do sešitu - lze použít v případě absence na výuce

Opakování-směsi

Opakování-atom

Opakování-názvosloví

4-Neutralizace

5-Soli

6-Redoxní reakce

7-Elektrolýza

8-Zdroje energie

10-Jaderná energie

11-Obnovitelné zdroje energie

12-Přírodní látky

13-Přírodní látky2

14-Přírodní látky3

15-Nukleové kyseliny

16-Vitamíny

17-Enzymy

18-Hormony

19-Chemie ohrožuje

20-Drogy

21-Otravné látky - životní prostředí

22-Chemie pomáha

23-Chemický průmysl

24-Organická chemie, alkany

25-Alkeny, alkyny

26-Areny

27-Deriváty uhlovodíků

28-Kyslíkaté deruíváty

29-Aldehydy, ketony

30-Karboxylové kyseliny

31-Estery

32-Dusíkaté deriváty

33-Plasty

 

 

 

 

 

 

 

Přírodopis 

Pojmy - přezkoušení 2.pololetí Pojmy-2.pololetí

Prezentace - zápisy do sešitu - lze použít v případě absence na výuce

1-Geologické vědy

2-Sluneční soustava

3-Stavba zemského tělesa

4-Mineralogie

5-Krystalové soustavy

6-Fyzikální vlastnosti nerostů

7-Chemické vlastnosti nerostů

8-MS-prvky

9-MS-sulfidy

10-MS-halogenidy

11-MS-oxidy

12-MS-Uhličitany

13-MS-Dusičnany, sírany, fosforečnany

14-MS-Křemičitany

14-MS-Křemičitany II

15-MS-Organolity

16-Petrologie

17-Vyvřelé horniny

18-Usazené horniny

19-Přeměněné horniny

20-Geologické děje

21-Poruchy zemské kůry

22-Sopečná činnost

23-Zemětřesení

23-Vnější geologické děje

Ledovce - odkaz http://www.zsmitusova8.cz/vyukove_materialy/prirodopis/cinnost_ledovcu_9r.pdf

24-Půdy

25-Podzemní vody

26-Teorie vzniku života

27-Éry vývoje života

 

 

 

Zprávy

Výchova ke zdraví - 9.B

studijní materiály celý text

ostatní | 13. 11. 2018 | Autor: Monika Hynčíková

Procvičování

procvičování chemie 9.ročník celý text

ostatní | 12. 1. 2018 | Autor: Monika Hynčíková

Přijímací zkoušky z matematiky - výsledky ze 7.2

Přijímací zkoušky z matematiky - výsledky ze 7.2 celý text

ostatní | 7. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Český jazyk 9 - přehledně tvoření přechodníků

Český jazyk 9 - přehledně tvoření přechodníků celý text

ostatní | 8. 1. 2017 | Autor: Správce Webu

Matematika 9.B

Matematika 9.B celý text

ostatní | 2. 1. 2017 | Autor: Správce Webu

Pro žáky 9. B - český jazyk

Pro žáky 9. B - český jazyk celý text

ostatní | 2. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Komunikační výchova 9. ročník

V příloze najdete poznámky a pracovní listy. celý text

ostatní | 9. 11. 2016 | Autor: Správce Webu

Požadavky ke čtenářskému deníku - 9. A

V příloze najdete požadavky ke čtenářskému deníku. celý text

ostatní | 15. 9. 2016 | Autor: Správce Webu

Německý jazyk

Perfektum procvičování
Spojky "weil" a "dass"
Ordinalzahlen
Dürfen, müssen und andere Modalverben celý text

ostatní | 20. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

Zadání přijímacích zkoušek duben 2016

Zadání přijímacích zkoušek duben 2016 celý text

ostatní | 1. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

Německý jazyk

Reflexive Verben
Fernsehprogramme
Spojky weil, dass slovosled celý text

ostatní | 7. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

PAj 9 - slovíčka UNIT 3 - Project 5

- slovíčka v příloze
- se slovíčky se dá pracovat formou hry domino celý text

ostatní | 3. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

Čtenářský deník - 9. A

V příloze najdete pokyny ke zpracování čtenářského deníku za 2. pololetí. celý text

ostatní | 3. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

Německý jazyk

Modalverben
Prima 3: Adjektive
Stupňování přídavných jmen
Modalverben im Präteritum
Hauptsatz und Nebensatz
Wetter
Perfektum sloves pravidelných a nepravidelných
Wir sprechen Deutsch (video)
Uhrzeit, Tagesablauf
Stupňování přídavných jmen a příslovcí
Konjuktiv II.
popis cesty celý text

ostatní | 6. 1. 2015 | Autor: Správce Webu

Přehled základních časů v angličtině

Přehled časů, které se probírají na 2. stupni ZŠ celý text

ostatní | 5. 11. 2014 | Autor: Správce Webu

Německý jazyk

Infinitiv prostý a závislý (online cvičení)
Beim Arzt
Imperativ (Rozkaz)
Reálie německy mluvících zemí (Rakousko)
celý text

ostatní | 20. 10. 2014 | Autor: Správce Webu

Názvosloví - opakování

Názvosloví - opakování celý text

ostatní | 8. 9. 2014 | Autor: Správce Webu

Matematika - 9.B Sedláková

Matematika - 9.B Sedláková celý text

ostatní | 4. 10. 2012 | Autor: Správce Webu

Chemie


ostatní, náš tip | 26. 9. 2012 | Autor: Správce Webu

Formulář životopis - 9. ročník

V příloze nalezte formulář, který jsme používali v hodině Výchovy ke zdraví i další informace k životopisu. celý text

ostatní | 4. 10. 2010 | Autor: Správce Webu