Obsah

Český jazyk

Typ: ostatní
aktualizace 15. 6.

 

16.6 – 28.6.

Mluvnice

 • posílám řešení zbývajících cvičení str. 89

      8.A č. 17 str. 89.jpg (407.42 kB) 

 • projděte zbývající cvičení str. 91 – 95 = Obecné výklady o českém jazyce
 • výpisky str. 92 – sešity uchovat, už není nutné posílat vypracované práce
 • posílám řešení i těchto zbylých cvičení – projděte!

      8.A č. 18 str. 91-92.jpg (777.07 kB)

      8.A č.19 - str. 94-95.jpg (530.2 kB)

 

Sloh

 • projděte si sami zbylá cvičení str. 122-125

 

Literatura

 • hodnocení deníku jsem již zapsala těm, kteří jej odeslali, jinak přes prázdniny dále pokračujte v četbě knih, deník vyberu následně ve škole už na 1. pololetí

-     schovat zapsané či nakopírované poznámky o vývoji literatury – můžeme se k nim vrátit

 


 

Učivo 8. - 12. 6.

Mluvnice

 • (diktáty)
 • kdo neposlal, ještě zaslat opakovací TEST ze skladby – posláno předminule
 • posílám řešení 78/7 opakovací cvičení – projděte si jednotlivé body ( č. 14)
 • dále řešení 84/4 ( č. 15), str. 85 – 86 ( č. 16)

   8.A řešení str. 78, 83 č. 14.jpg (592.51 kB)

   8.A řešení str. 84 č. 15.jpg (402.69 kB)

   8.A řešení str. 85-86 č. 16.jpg (743.92 kB)

 

nové: Výklady o českém jazyce

 • zůstává Slovanské jazyky str. 87-88 – výpisky do sešitu
 • pokud chcete, projděte str. 88/1, 89/3,4
 • napište výpisky str. 90 – Útvary českého jazyka

 

Sloh

 • str. 121/8,9

 

Literatura

 • nejpozději do ú. 9.6. poslat vyfocené deníky- pouze jestliže je máte už zapsané, jinak ne – nestihla bych opravit a započíst do klasifikace.

 

Jinak se omlouvám, pokud nestihnu včas odpovědět či poslat známky, – momentálně mám částečně omezený přístup k internetu a bohužel v poslední době posíláte někteří vše najednou, tudíž nestíhám vše včas opravit.

 


 

Učivo 1. - 5. 6.

Mluvnice

 • stále doplňovačky diktátů
 • 78/7 – opakování – poslat

 

Shrnutí – složitější souvětí

 • posílám řešení str. 80 – 81, cv. 12 projdu, může mít každý jinak = ( č. 12),

 • dále řešení str. 82/1 a  83/2  = ( č. 13).  Pokud ještě zašlete, píšu jen čárky za aktivity, ale neopravuji, projděte sami

      - lze projít a poslat  cvičení str. 83 – 86/ cv. 3 – 6 a  libovolné body – jde o celkové opakování učiva z oblasti skladby ( pak pošlu řešení)

řešení č. 12 - 8.A str. 80-81.jpg (765.69 kB)

řešení č. 13 - 8.A str. 82-83.jpg (821.84 kB)

 

- všichni poslat shrnující test na učivo skladby (nahrazuje 2. pol. práci)

test skladba 8. ročník - 1. část.jpg (684.06 kB)

test 8. roč - 2. část.jpg (607.01 kB)

 

– pak do konce června projdeme látku o vývoji českého jazyka na str. 87 – 95

- skupinka, která je rychlejší, si pročte  látku Slovanské jazyky str. 87 – 89 a může si napsat   nejdůležitější informace ze str. 87 do sešitu

 

 Sloh

 • zůstává pol. slohovka – úvaha – témata v předchozích zadáních – osnova , obsah  na stránku a půl v sešitě
 • pokračujeme opakování poučení o slohu str. 120/5, 6a,b, 7a,

 

Literatura

 • pokračovat v zápisu přečtených knih do deníku – posílat
 • opsat či okopírovat a vlepit další část poznámek – 80. a 90. léta 19. století v čes. literatuře

30 Česká literatura 80. a 90. léta 19. stol.doc (21 kB)

 


 

Učivo 25. - 31. 5.

Mluvnice

 • doplňovačky diktátů
 • poslat 78/7 – je to procvičení opakování – už poslalo 7 žáků

   8.A řešení č.11 str. 78 - 79.jpg (1 MB)

Interpunkce v souvětí

 • zůstává - můžete 80/11, cv. 12, 13 určitě, a 81/14- čárky  nikdo totiž neposlal

nové : Jazykové rozbory a složitější souvětí

 • opsat tabulku str. 82, projděte 82/cv. 1 a-f

 

Sloh

- projděte 118/1, 119/2,3,4 – poslala jenom Klárka

 • komu zbývá poslat úvahu slohovku (témata na pol. práci jsem zadala v předchozích    zadáních na stránkách školy – poslat!

 

Literatura

posílat deníky

 • procházejte opakovací otázky – lze si doplňovat podle poznámek
 • poslat předchozí práce a PL
 • nové poznámky pošlu příště

 


 

Učivo 18.  - 22. 5.

Mluvnice

 • doplňovačky diktátů - kdo neposlal či chce opravit
 • ještě projděte cvičení str. 78 z minulého týdne (odeslali 3), takže řešení pošlu až příští týden

nové: stále - Interpunkce v souvětí

 • opsat tabulku str. 79 ( čárky u spojek a, i, ani, nebo a pokud je více spojek – kdy psát čárky)
 • 79/9a,b   79/10
 • projděte 80/ 11, 12, 13, 14 

 

Sloh

 • alespoň 1 úvahu, kdo neposlal
 • pokračujeme - Souhrnné poučení o slohu – str. 119/2,3,4

 

Literatura

 • vlastní četba deník – 4 knihy
 • opsat či vlepit poznámky Lumírovci – Vrchlický, Sládek

       29 n LUMÍROVCI Vrchlický, Sládek.doc (27 kB)

 •  (Jirásek PL - minulé)

 


 

Učivo 11. - 15. 5.

Mluvnice

 • doplňovačky diktátů zůstávají
 • posílám řešení grafů souvětí str. 74 (č.9), 76 – 77(č. 10)

   8.A řešení str. 74 (č.9).jpg (587.35 kB)

   8.A řešení str. 76-77 (č. 10).jpg (1.01 MB)

 

 nové: str. 78/6 (….vlak, a proto….- důsl. poměr), 78/7 zkuste opakování všichni,

                 78/8 a – opiš pravopis a procvič čárky a značení přímé řeči - uvozovky

 

Sloh

– stále zůstává,  komu chybí úvaha, poslat – projděte předchozí zadání a závěrečnou práci

- pokud jste si z minula udělali výpis z tabulek str. 117 – 118 a prostudovali je, zkuste odpovědět str. 118/1 a-f

 

Literatura

– zůstává vlastní četba – deník a zápis knih podle bodů

 • nikdo neposlal PL z Jiráska – zůstává a lze doplnit  i předchozí
 • příště pošlu Národní obrození-  Lumírovce a můžete si sami odpovídat na otázky, které jsem vám posílala jako přehled učiva ( místo prověrek)

 

 


 

Učivo 4. - 7. 5.

Mluvnice

 • diktáty – zbylých 5 (Matouš, Vojta a Sára – ještě neodeslali- jde o  procvičení pravopisu)
 • ještě zůstává z minulého týdne procvičení 74/10, 11 – (poslali 3, řešení dám příště)
 • jinak můžete podle zaslaných řešení ( teď str. 70 – 73) projít předchozí cvičení – pokud pošlete – píšu splněno

        řešení str.70, 75 č.6 - 8.A.jpg (640.3 kB)

        řešení str. 71-72 č.7 8.A.jpg (430.74 kB)

        řešení str.72-73 č.8 8.A.jpg (365.76 kB)

 

nové: Spojovací výrazy v souvětí a interpunkce ( čárky)

 

 • tabulka str. 76
 • str. 76/ 2, 77/3b, 77/4a (bcde – kdo chce, projde si), 77/5 a, (b)

 

Sloh

 • 10 z vás stále ještě neposlalo úvahu (líčení) - (nedostala jsem žádnou práci), u ostatních zůstává – téma na sloh. práci – větší rozsah (1 a půl stránky v sešitě na sloh) a osnova ( minule jsem dávala výběr – lze i svoje téma)
 • str. 117 – 118 projít a okopírovat tabulky: Souhrnné poučení o slohu
 • či z nich udělat výtah do sešitu

 

Literatura

 • zůstává deník – váha 4 ( 4 knihy) – někdo už poslal
 • z minulého týdne zůstávají informace o A. Jiráskovi – vlepit či opsat
 • vypracovat PL Jirásek – Lucká válka

       Alois Jirásek PL.doc (22 kB)

 


 

učivo 27.  - 30. 4.

Mluvnice

 • diktáty doplňovačky zůstávají (posílala jsem minule znovu) – známky posílám do bakalářů kvůli přehledu, píšu hodnocení podle domluvené stupnice, posílám kolik chyb, abyste mohli popř. poslat opravu, změnit známku a pravopis tak procvičili – jsou orientační
 • stále procvičujte grafy souvětí – zůstává učivo na str. 70 , 71, 72 –73 z minulého týdne , protože zatím tato cvičení poslal jen jeden z vás, tudíž  řešení ještě neposílám až příště. Pokud pošlete, budu se snažit napsat, kde jsou chyby, píšu k sobě aktivity a pak jedničky do bakalářů, a až pošlu řešení, pak si sami projděte
 • přidávám cvičení str. 74/10, 11, u cv. 10 můžete napsat druh Vv

 

 Sloh

 • na duben je stále určen slohový  útvar úvaha, 10 z vás ještě neposlalo žádnou, 13 z vás ani líčení – odeslat, co komu chybí – jděte do starších zadání čj na stránkách

V dubnu a začátkem května  jsme měli psát slohovou pololetní práci - úvahu. Posílám témata, která byla určena na výběr: jedno zpracovat a všichni odeslat

úvaha by měla mít minimální délku jedné celé strany malého sešitu, lépe samozřejmě až dvě strany, (můžete zpracovat osnovu)


 To nejcennější, co mám

Profese, kterou bych opravdu chtěl/a( či nechtěl/a) dělat

Chtěl bych umět číst lidem myšlenky

Já a moje problémy aneb co mě trápí

Co mi dává a bere škola?

Bez kamarádů nestojí život za nic

Jaký jsem syn/dcera?

Život měříme skutky, ne časem (L. A. Seneca)

 

Literatura

 • lze průběžně posílat zapsané knihy ve čtenářském deníku 4-5 knih
 • opsat či vytisknout poznámky  - skupina ruchovci v době NO – teď jen Svatopluk Čech, příště Jirásek
 • znovu posílám přehled otázek z Lv i poslední část, abyste měli přehled, co jsme probrali a probereme (psali jsme podle toho prověrky)

 

28 - RUCHOVCI- Čech, Jirásek.doc (31 kB)

Literatura - otázky 8.ročník.doc (58 kB)

 


 

učivo 20. - 24. 4.

Mluvnice

 • diktáty ještě poslat, kdo neposlal – posílám znovu v příloze

 • cvičení, které doplníte a zkontrolujete sami, pokud pošlete, píšu známky či čárky, že splněno a odešlu jako aktivitu

 • pokud skenujete či ofocujete, prohlédněte, zda je stránka čitelná, u někoho nelze přečíst, vše si tisknu a zakládám

 • cv. 70/6 téměř nikdo neposlal – zůstává, 70/7 zůstává – příště pošlu řešení

 

 nové: stále grafy souvětí

 • projděte str. 71/ 8,  72/9 – opravte grafy, doplnit druhy Vv podle otázek či spojek ( to hlavně u Vv příslovečných) – pokud pošlete, napíšu, zda jsou chyby  jaké a napíšu si čárky, příště pošlu řešení

 

Sloh – stále úvaha

 • projděte minulá zadání a kdo neposlal líčení či úvahu, pošle, úvaha cvičení str. 113/4, 113/6, 114/8, 115/9 – vše výběr. Kdo poslal i úvahu na covid pandemii, lze poslat dobrovolně libovolné téma.

 

Literatura

 • vlepit poznámky či opsat pozn. další Májovci – Hálek, Světlá, Arbes - posílám

 • přečíst str. 126 povídku Neruda Vampýr – PL - 3 odpovědi na  otázky a další úkoly

stále deník – obsahy v deníku potom na konci pololetí přeposlat či předat, zatím číst (dobré je číst i autory, které probíráme – jejich povídky)

 

diktaty_41_50.pdf (3.74 MB)

Vítězslav Hálek Světlá, Arbes.doc (21.5 kB)

ČJ8_32_PL_Jan Neruda.doc (163.5 kB)

 


 

učivo 14. – 17. 4.

Mluvnice

 • stále ještě nemám od všech pravopis 64/6a a - opravu
 • posílám řešení 63/4 a 66/ 10- opakování – projděte

        Ml-řešení 4 63-4, 66-10.jpg (523.71 kB)

        Ml řešení 5 str.68, 69.jpg (572.25 kB)

 • diktáty lze doplnit a opravit

 

nové: stále procvičujeme grafy souvětí

 

 str. 70/ cv6 abcd – říct si, kolik je vět podle sloves, dále, která je hlavní – stojí samostatně ( není spoj výraz podřadný a jde o otázku) u Vv je spoj. výraz a  jde o odpověď

př.

Deník – 1. věta – rozhodl, předsevzal, povedu  = 3 věty v souvětí, 1Hv, 2Hv mezi nimi+ poměr, 3Vv má podř. spojku že, jde o odpověď na 2. větu co jsem si předsevzal? že zápisy povedu každý den

 str. 70/7 – poslat alespoň a) pravopis

 

Sloh

 • potřebuji alespoň 1 známku z líčení – kdo neposlal
 • potřebuji alespoň 1 – 2 známky z úvahy- viz předchozí cvičení v učebnici a předchozí zadání - poslat
 • nová úvaha na vlastní téma, citát, přísloví, lze úvahu na téma: Co si myslím o současné pandemii?  -
 • příště pošlu další – měli bychom psát pololetní slohovou práci – úvahu – časem zadám téma, buď mi zašlete nebo už snad napíšeme ve škole

 

Literatura

 • přečíst ukázku čít. str. 145 O Viktorce – odpovědi na ot, které jsem zasílala minule v poznámkách
 • vyplnit PL Němcová – i tam jsem napsala tytéž otázky  z ukázky O Viktorce
 • opsat nebo vytisknout a nalepit poznámky Česká lit. 2. pol. 19. století, Májovci –  pouze Jan Neruda

 

PL Němcová.doc (327 kB)

27 Májovci - Neruda Česká lit 2. pol. 19. stol..doc (38.5 kB)

 


 

učivo 4. 4. – 14. 4

Mluvnice

 • pošlete ještě pravopis  k ohodnocení 64/6a, úkol  b,c, posílám v řešení, 63/4
 • cvičení, u kterých už pošlu řešení si projděte a zkontrolujte sami v sešitě,už neposílat, projdu si něky sama, kdo posílá vypracovaná cvičení nová, kontroluji já , píšu si známky k sobě orientačně, pouze některé později zapíšu do bakalářů a některé jako domácí aktivity.
 • stále ještě posílat diktáty 41-50
 • 66/10 – projít body, příště pošlu řešení

 

Ml- řešení 2 str. 64 - 65.jpg (925.92 kB)

Ml řešení 3 str. 66 - 67.jpg (621.33 kB)

 

  nové: Souvětí souřadné (více hlavních  vět) a podřadné (pouze 1 Hv)

 • opsat tabulky str. 68
 • projděte cv.68/2b,
 • 69/3 – lze poslat dobrovolně
 • 69/4 – projít, zkusit napsat 4 souvětí (pak pošlu řešení)

 

 Sloh

 • poslat dodatečně úvahu, kdo neposlal – viz předchozí 113/4 nebo 6, či podle 114/8
 • 1 novou úvahu – podle přísloví ukázka úvahy 114/7, lze vybrat i ze cvičení 115/9 – můžete i podle vašeho oblíbeného přísloví nebo citátu

 

Literatura

 • opsat či vlepit poznámky český romantismus – Němcová, příště dám práci s textem
 • pokračovat ve vlastní četbě  a zapisovat knihy do deníku

 

Božena Němcová.doc (24 kB)

čtenářský deník - požadavky 8. ročník.doc (36.5 kB)

 

 


 

učivo 1.4. – 3. 4.

Mluvnice

- příští týden pošlu řešení předchozích cvičení, zkontrolujte a projděte. Pouze cv.6a/str. 64 odeslat přepis, budu hodnotit. Pokud posíláte ostatní cvičení, ohodnotím a známky nechám u sebe – pouze orientačně.

- poslat doplňovačky zbylých pěti diktátů č. 41 – 50, kdo už poslal 5, známky píšu do bakalářů a průběžně je můžete opravovat

 

Poměry mezi Vv stejného druhu

 

 1. opsat tabulku str. 64
 2. -64/cv. 7 př. Daniel si vzpomněl, co se ve škole učil a co si má připravit na hodinu – na co si vzpomněl ? = Vv předmětné v poměru+ - poslat

-64/cv.8 př. Slyšíš-li slovo údolí a vybavíš-li si také okolní kopce, máš velkou představivost – Hv  Kdy a za jaké podmínky máš představivost? slyšíš-li… Vv podmínkové (je tam spojka –li) v poměru + ( – podívat se na přehled spojek do loňského sešitu u Vv)
-65/9a)b)c) – např. Je samozřejmé –1Hv, (kdo co je samozřejmé?) 2Vv že každý domek…a(že) tak spálí..poměr mezi větami podmětnými je důsledkový
-66/11
 cvičení projít, zapsat. Ta cvičení, která jste už poslali, jsem opravila a zatím je mám u sebe.

 

Trénujte pravopis, např. i na těchto stránkách:

https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-8-trida

http://www.kaminet.cz/ces/pravopis/testy.php

http://cestina.diktaty.cz/

 

Druhy vedlejších vět a poměry lze opakovat na videu youtube.com, na následujících odkazech:

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/vedlejsi-vety

https://www.umimecesky.cz/cviceni-typy-vedlejsich-vet

http://www.kaminet.cz/ces/souveti/0test.php

 

Sloh

- zaslat líčení – viz předchozí – potřebuji známku- ne všichni poslali

 -během dubna je na programu úvaha

- do slohového sešitu z růžového rámečku na str. 113 jste zapsali, co je to úvaha, jaký je její základní princip, jak by měla vypadat osnova úvahy, posílám ještě přílohu, kde jsou další informace

- doplň z předchozího týdne úkol – úvaha zkušebně

pročti str. 114/ cv. 8 a) b)  a c) – zatím dobrovolně

 

Literatura

 • stále číst a zapisovat do čten. deníku
 • doplnit předešlé úkoly a PL (romantismus Mácha, Erben) – ne všichni mi poslali
 • posílám další poznámky český romantismus – K. H. Borovského – opsat nebo vytisknout a vlepit

po návratu napíšeme opakování podle otázek, které jsem vám rozdala před odchodem a budu zkoušet Máchu – Máj – viz předešlé

 

8.A řešení cvičení 1 březen str. 61-63.jpg (1.06 MB)

výklad úvaha.jpg (774.88 kB)

REALISMUS český - Borovský.doc (26 kB)


Přílohy

Vytvořeno: 30. 3. 2020
Poslední aktualizace: 15. 6. 2020 18:26
Autor: Mgr. Petra Šebková