Obsah

Učivo

Typ: ostatní
14. - 17.4.

Úterý 14. 4.:

 

ČJ: učebnice s. 118, cv. 8 přepsat s čárkami a háčky do sešitu (nezapomeňte, že na začátku                   

      věty se píše velké písmeno)

M:  pracovní sešit s. 33, cv. 2, 3

Čítanka: s. 98 -  99

Písanka: s. 24 - rébusy (KOS - doplnit), nakreslit řešení některého rébusu

PRV: učebnice s. 52 (Koza, Ovce), s. 54 (Kur domácí), přečíst informace o těchto zvířatech

          pracovní sešit s. 61 - jen doplnit slova podle učebnice s. 54 a 52

          (zatím nestříhat a nelepit, pro co chováme zvířata na obrázcích)

 

 

Středa 15. 4.:

 

ČJ: učebnice s. 119, cv. 9 (doplnit - ústně a napsat 2 řádky) 

       pracovní sešit s. 26, cv. 3          

M:  pracovní sešit s. 33, cv. 4, s. 34 - Moje sebehodnocení, cv. 3 - doplnit číselné řady  

     (POZOR u číselné řady 5, 15, 20 ... chyba  mezi 5, 15 = rozdíl 10,  doplňujte následující    

     číslo po čísle 20, aby bylo vždy o 5 vyšší/ o 5 více: 20, 25, 30 ... )

Čítanka: s. 100 + otázky (ústně)

Písanka: s. 25 (názvy ptáků - doplnit i/y, napsat slova)

 

 

Čtvrtek 16. 4.:

 

ČJ: učebnice s.119, cv.1 (Skupiny bě, pě, vě) - a) přečíst, vypsat slova se skupinami bě, pě, vě

M:  učebnice s. 48 (Vyvození násobení)

       pracovní sešit s. 35, cv.  1, 2

Čítanka: s. 101

Písanka: s. 25 - přečíst hádanku, napsat řešení: KOS, hádanku opsat do 2 řádků, na třetí řádek 

               napsat rýmy ke slovu kos - los, bos, nos, sos ...)

PRV: pracovní sešit s. 60 - 61 (vystřihnout obrázky a nalepit, pro co chováme hospodářská    

          zvířata na obrázcích)

 

 

Pátek 17. 4.:

 

ČJ: učebnice s. 120: Pamatuj si! (přečíst)                 

      s. 120, cv. 4 (přečíst věty a opsat pravdivé věty)

       pracovní sešit s. 26, cv. 4 (lo, ti //slů, kdo ... )          

M:  pracovní sešit s. 35, cv. 3, 4

       učebnice s. 48, cv. 1 (nakreslit si na papír),  cv. 2 (výpočty si napsat na papír)

Čítanka: s. 103 - přečíst, ÚKOLY 1. a 2. - ústně)

Písanka: s. 25 - Docvičuj a oprav: napsat větu - Má oči jako ostříž.

                       -


Vytvořeno: 14. 4. 2020
Poslední aktualizace: 14. 4. 2020 14:22
Autor: Správce Webu