ÚŘEDNÍ DNY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

3. 7. 2017 9 – 11 h
10. – 18. 7. 2017 9 – 11 h
26. 7. – 11. 8. 2017 9 – 11 h
22. – 23. 8. 2017 9 – 11 h
28. 8. – 1. 9. 2017 7 – 11 h a 11,30 – 14 h
- zvonit na zvonek
- tel. : 379 410 711

Informace pro rodiče - Sdělení školy pro PPP Plzeň a Domažlice

Vážení rodiče,

v červenci a srpnu čerpají všichni učitelé a asistenti pedagoga dovolenou.
Z tohoto důvodu nebudou o prázdninách vydávány žádné zprávy pro školská poradenská zařízení.
Pokud budete potřebovat školou vyplněné formuláře, můžete si o ně napsat třídním učitelům nebo výchovnému poradci prostřednictvím elektronické žákovské knížky, Vaše žádosti však budou vyřízeny až poslední týden v srpnu.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné léto a Vašim dětem příjemné prázdniny.

S pozdravem Jana Ondrášiková

Volná pracovní místa

Seznam absolventů ZŠ Holýšov

Žádáme bývalé žáky naší školy o kontrolu seznamů absolventů od školního roku 1959/1960 do školního roku 2007/2008 vzhledem k přípravě nového vydání školního almanachu.
Případné nesrovnalosti prosíme nahlásit na zsholysov@zsholysov.cz
Děkujeme.

Naše škola

Jaro ve školní družině

Besídka třídy 1. C

Dne 20. 6. 2017 se konala ve třídě 1. C besídka s názvem „ Máme rádi zvířata“. Rodiče, prarodiče a sourozenci viděli pásmo básniček, písniček a krátkých pohádek. Výkony žáků byly velmi roztomilé a zábavné, což obecenstvo odměnilo bouřlivým potleskem. Následující den předvedly děti z 1. C celý program kamarádům ze sousedních prvních tříd, kterým se vystoupení také moc líbilo.
J. Korelusová

Nový člen školské rady

V doplňovacích volbách byla zvolena novou členkou školské rady (zástupce zákonných zástupců) paní Daniela Leváková, jejíž funkční období je od 1.9.2017 do 31.12.2017.

JÍDELNÍ LÍSTEK OD 26.6.2017 DO 30.6.2017

Zahradní slavnost 2.D

15.6.jsme měli zahradní slavnost u školy. Do altánku paní učitelka a rodiče připravili pohoštění. Na školním hřišti jsme hráli vyřazovanou a přehazovanou. Odpoledne se moc vydařilo a všichni odcházeli domů s úsměvem.

Syndikovat obsah