Ředitelské volno

Dne 21.6.2016 je z organizačních důvodů vyhlášené ředitelské volno.
Provoz ŠD zajišťuje vedoucí M.Behenská.

Volné pracovní místo

Základní škola Holýšov, okres Domažlice přijme (splnění odborné kvalifikace podle zákona o pedagogických pracovnících)
1) učitele pro 1.stupeň na školní rok 2016/2017
Kontakt: sedlakova@zsholysov.cz, 379 410 710.

aktualizováno 10.9.2016

Naše škola

Exkurze 5. ročníků na státní hrad Karlštejn

Ve středu 13. dubna se páté ročníky vydaly se svými vyučujícími na státní hrad Karlštejn. Tato akce se konala v rámci výročí narození Karla IV. Cesta nám ubíhala rychle a než jsme se nadáli, stáli jsme pod majestátným hradem. Čekala nás poměrně dlouhá a strmá cesta, ale všichni ji nakonec zvládli.
Posléze nás čekala asi hodinová prohlídka s průvodkyní. Prohlídka žáky velice zaujala, což projevovali neustálými dotazy na adresu průvodkyně. Poté následoval rozchod a nákup suvenýrů pro své blízké.

Aktovkový den

V pátek 24.6. proběhl v prvních třídách Aktovkový den pro budoucí školáčky. Předškoláci z mateřských škol si vyzkoušeli sezení ve školních lavicích, prohlédli si učebnice a notýsky, se kterými budou v příštím roce pracovat.
Prvňáčci dětem předvedli krátký program a předškoláci jim na oplátku zazpívali.

Slavnost Slabikáře- 1.A, B, C.

V úterý 14.6. pozvali žáci 1. tříd své rodiče a prarodiče na Slavnost Slabikáře. Připravili si krátké pásmo z básniček, písniček a zahráli krátké divadlo. Také všichni předvedli, jak už umí číst. Za svůj pěkný výkon obdrželi pamětní list čtenáře a knihu.

Škola z Marsu

Kolektiv 4.A získal 7. místo ve výtvarné soutěži Škola z Marsu.
http://www.martanci.cz/skola/galerie-2.html

Divadelní vystoupení dramatických kroužků Hurikán a Klam

Ke konci školního roku oba divadelní kroužky Hurikán a Klam pod vedením Moniky Lerchové předvedly nová vystoupení. 10.6. v kině mohli diváci vidět představení Sněhurka a 7 trpaslíků. Upravené představení, kdy zvířátka odvedou nejprve Sněhurku do domečku pejska a kočičky a nakonec se scéna promění v chaloupku macechy a bratra Huberta, kteří Sněhurku vysílají ke 12 měsíčkám, navštívily děti ze školní družiny a poté se na představení přišla podívat veřejnost.

Pasování na čtenáře v 1.D

V úterý 14.6. byl pro všechny prvňáky slavnostní den, dočítali slabikář a mohli být pasováni na čtenáře. Odpoledne v 16,30 hod. přišli rodiče a sourozenci se svými ratolestmi i do 1.D. Děti si přinesly penál a písmenka. Po přivolání královny pohádkové říše, splnily 4 úkoly. Zarecitovaly básničku, přečetly úryvek z pohádky, společně s rodiči správně doplnily konec věty. Poslední úkol byl pro rodiče a děti je kontrolovaly.Na pruhu papíru měli rodiče 6 obrázků a z počátečních písmen složili slovo nové.

1. třídy - školní rok 2016/2017

Syndikovat obsah