Naše škola

Zápis ze ŽP 5. 12.

  • připomenutí - ve středu 7. 12. se koná Benefiční koncert v 17:30 v KD
  • VÁNOČNÍ DEN - žáci ve svých třídách si připraví vlastní program

Zapsala Veronika Šejdová

školní kolo recitační soutěže

V listopadu proběhlo školní kolo recitační soutěže. Nejlepší recitátoři dostali diplom a drobný dárek od firmy Bovys.
1.A David Vehéc, 1.B Jan Beran, 1.C Markéta Ondrášiková.
2.A Eliška Bostlová, 2.B Klára Pilíková, 2.C David Stoklasa, 2.D Dan Carvan.
3.A Kristýna Wilhelmová, 3.B Julie Strejcová, 3.C Eliška Hynčíková, 3.D Patrik Stauber.
4.A Marie Sýkorová, 4.B Tereza Vlachová, 4.C Markéta Králíková.
5.A Tereza Záluská, 5.B Barbora Bostlová.
Všem zúčastněným děkujeme.

Schůzka ŽP

V pondělí 5. 12. 2016 se koná schůzka ŽP ve 14:30 ve třídě 2. C.

Pro žáky 9. B - český jazyk

1. Poznámky z literatury - v příloze.

2. Testy k přijímacím zkouškám:

http://www.didaktis.cz/GoodsDetail_LS.asp?nDepartmentID=69&nGoodsID=1853...

3. Procvičování učiva na internetu:

http://www.mojecestina.cz/chytaky-v-cestine

4. Čtenářský deník - knihy v mp3 ke stažení:

http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/dila/

JÍDELNÍ LÍSTEK OD 5.12.2016 DO 9.12.2016

Německý jazyk: Monate und Wochentage

Malá scéna DJKT Krysař

Dne 29.11. jely třídy 4. ABC do Plzně na balet Krysař. Příběh inspirovaný staroněmeckou bájí o krysaři, který sice dokázal zbavit město nečistot, ale nikoliv nepoctivosti. O tom, jaký trest postihl nečestné obyvatele městečka Hameln.

Divadelní vystoupení dramatických kroužků Hurikán a Klam

Rebelové3

Pro velký úspěch opakovaly svá vystoupení oba dramatické kroužky i v tomto školním roce. 11.10 hrál nejprve pro děti z MŠ a odpoledne pro veřejnost kroužek Hurikán pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. 19.11. kroužek Klam ve spolupráci s tanečním studiem Zuzany Biberlové opakoval úspěšný muzikál Rebelové. Ten i dopoledne viděli žáci 2. stupně. Ti si pak při hodinách vlastivědy a dějepisu povídali o roce 1968 a jeho událostech.

Zápis ze ŽP 21. 11. 2016

  • Klub rodičů pořádá Vánoční jarmark opět první adventní neděli 27. 11. od 14:00
  • 7. 12.bude benefiční koncert, který pořádá naše škola a výtěžek bude tentokrát pro Tomáše Kaninského, bližší informace na http://www.tomasekkaninsky.webnode.cz/o-nas/
  • V sobotu 17. 12. Klub rodičů pořádá zájezd na lední revue Máša a medvěd v O2 aréně v Praze
Syndikovat obsah