Obsah

Zápis ze schůzky ŽP: 30. 9. 2019

Typ: ostatní
Úkoly pro parlamentáře:

1. každý vymyslí 1 návrh na: název, pokřik a logo ŽP

2. TH: informují o akcích KR a školy, svoje návrhy na nové akce a návrhy od spolužáků zapíší do záznamového archu, upozorní spolužáky na schránku ŽP, kam mohou vhazovat své návrhy a nápady po celý školní rok

3. 9. ročník: od svých spolužáků zjistí preferované datum Strašidelné školy (25. 10. nebo 1. 11.) do pátku 4. 10. 2019 ho oznámí koordinátorovi ŽP


1. Přivítání v novém školním roce

2. Náplň/činnost ŽP – informace pro nové členy

·         spolupráce mezi třídami, s vedením školy, se zřizovatelem

·         připomínky, zlepšení chodu školy

·         předávání informací z Klubu rodičů

·         pořádání akcí

3. Nástěnka ŽP

- veškeré důležité informace týkající se parlamentu a akcí

- vedle sborovny

- schránka ŽP

- kontakty

4. Pravidla ŽP

·         aktivní účast alespoň jednoho ze zástupců třídy

·         setkání řídí předseda a místopředseda ŽP

·         z každé schůzky je zhotoven zápis (umístěn na nástěnku ŽP a web ŽP)

·         navzájem se respektujeme a posloucháme názory druhých

·         když něčemu nerozumím, tak se zeptám

·         plním zadané úkoly

5. Rozdělení rolí (viz nástěnka a web ŽP)

předseda – připravuje a vede schůzky, zapisuje akce do kalendáře ŽP

místopředseda – pomáhá předsedovi, zastupuje ho, tvoří docházku, podává informace o další schůzce (nástěnka ŽP)

zapisovatel – tvoří zápisy ze zasedání ŽP, posílá je e-mailem koordinátorovi, vyvěšuje je na nástěnku ŽP

hlasatel – mluví do rozhlasu

nástěnkář – stará se o nástěnku, připravuje plakáty, letáčky

novinář – píše články z akcí (web ŽP)

fotograf – fotí na akcích

každý parlamentář: chodí na zasedání ŽP, zapisuje si informace, předává informace na TH, plní zadané úkoly

6. Předpokládané termíny schůzek

14. 10., 11. 11., 25. 11., 2. 12., 16. 12.

7. Tvorba poznámek ze zasedání (viz záznamový arch)

- jak si správně vytvořit přehledný a strukturovaný zápis ze schůzky ŽP a TH (metodika)

8. Akce KR (Klubu rodičů)

·         zájezd do Paříže (viz plakát na nástěnce ŽP)

·         Herní odpoledne (viz plakát na nástěnce ŽP)

9. Akce školy

·         Sběr papíru (viz plakát na nástěnce ŽP)

 

Další schůzka: 14. 10. 2019


Vytvořeno: 3. 10. 2019
Poslední aktualizace: 3. 10. 2019 09:26
Autor: Správce Webu