Obsah

Vydávání vysvědčení - organizační pokyny

Typ: ostatní
organizační pokyny

Vydávání vysvědčení – školní rok 2019/2020 – organizační pokyny

Obsah:

 1. Termíny vydávání vysvědčení
 2. Organizace a časový rozpis
 3. Podmínky provozu a hygienická opatření
 4. Provoz školní družiny a školní jídelny
 5. Povinnost podepsat čestné prohlášení

Režim otevření školy pro žáky je podřízen hygienickým opatřením a pravidlům, která vycházejí z dokumentu: Ochrana zdraví a provoz základní škol v období do konce školního roku 2019/2020 vydaným MŠMT ČR (aktualizace k 27.5.2020) a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 17.6.2020

 • veškerá opatření jsou v rámci pravidel neměnným rozhodnutím ředitelky školy
 • porušení těchto zásad je důvodem k tomu, aby žák nebyl vpuštěn do školy 

 

1. Termíny vydávání vysvědčení

            vysvědčení může být žákům vydáno až poslední školní den

            29.6.2020 - bude vysvědčení vydáno žákům 2. stupně (6.-9.ročník)

            30.6.2020 - bude vysvědčení vydáno žákům 1. stupně (1.-5.ročník )

            30.6.2020 bude pro žáky 2.stupně (6.-9.ročník) z organizačních důvodů vyhlášeno                                           ředitelské volno

 

 2. Organizace a časový rozpis

 • vysvědčení bude vydáváno v altánu na školní zahradě vždy žákům jedné třídy (celá třída najednou)
 • vstup bude umožněn vchodem do zahrady z Luční ulice, u vstupu vyzvedne žáky třídní učitel
 • časový rozpis ke stažení ZDE
 • nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v kanceláři školy, kde bude možno si je vyzvednout během prázdnin (středa 1.7 a 8.7.2020 v době od 8.00 do 9.00)
 • pro žáky 7. a 8. ročníku bude zajištěno fotografování třídních kolektivů (fotografie budou předány v září)

 

3. Podmínky provozu a hygienická opatření

 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do areálu školy vstoupit,
 • všichni žáci i zaměstnanci budou nosit roušku, odložení roušky pouze se souhlasem pedagogického pracovníka za podmínky, že budou dodrženy požadované rozestupy
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická a provozní pravidla; jejich nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do areálu školy

 

4. Provoz školní jídelny a školní družiny

 • 29.6.2020 bude zajištěno stravování pro žáky, kteří jsou ke stravování přihlášeni v rámci nepovinné školní docházky
 • 30.6.2020 nebude školní jídelna zajišťovat stravování pro žáky
 • 30.6.2020 nebude v provozu školní družina

 

5. Povinnost podepsat čestné prohlášení

 • vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (ke stažení ZDE) je žák povinen odevzdat při prvním vstupu školy
 • formulář čestného prohlášení lze po předchozí domluvě vyzvednout v budově školy  do pátku 26.6.2020 do 12.00
 • žáci, kteří již čestné prohlášení odevzdali dříve (v rámci přípravy 9. ročníků na přijímací zkoušky, nepovinné školní docházky pro 1. stupeň od 25.5.2020 nebo třídnických hodin a konzultací), mají tuto povinnost splněnu
 • pokud škole v uvedený termín nebude daný dokument doručen, nebude žákovi umožněna osobní účast na aktivitách pořádaných školou

 

 Mgr. Monika Hynčíková, ředitelka školy


Přílohy

Vytvořeno: 23. 6. 2020
Poslední aktualizace: 29. 6. 2020 12:27
Autor: Monika Hynčíková