Obsah

Informace pro zákonné zástupce žáků ZŠ Holýšov

Typ: ostatní
informace

Informace pro zákonné zástupce žáků ZŠ Holýšov, okres Domažlice

 

 1. Vyzvednutí osobních věcí žáků uložených ve škole

žáci 1.stupně (1.-5.ročník)

 • žáci, kteří od 25. 5. 2020 docházejí do školy, si osobní věci vyzvednou v rámci činnosti školních skupin,
 • pro ostatní žáky byly stanoveny termíny v rozmezí 26. 5. - 28. 5. 2020 podrobný rozpis uveden na webových stránkách školy a na nástěnce školy v Bakalářích
 • náhradní termín pro vyzvednutí věcí bude možno dohodnout s třídním učitelem nejpozději do 25. 6. 2020

Nevyzvednuté věci zůstanou uloženy v budově školy do 30. 6. 2020, poté budou oblečení a obuv věnovány na charitativní účely a zbytek odstraněn jako komunální odpad.

žáci 2.stupně (6.-9.ročník)

 • žáci 9.ročníku docházející do školy si mohou věci vyzvednout v rámci činnosti školních skupin (příprava na přijímací zkoušky),
 • ostatním žákům bude umožněno vyzvednout si osobní věci v průběhu měsíce června v rámci třídnických hodin (od 8. 6. 2020 je možná osobní přítomnost žáků 2. stupně ve školách) – podrobné informace o organizaci budou zveřejněny na webových stránkách školy a na nástěnce školy v Bakalářích
 • pokud si žáci nevyzvednou věci uložené ve skříňkách v určených termínech, bude možno dohodnout s třídním učitelem náhradní termín pro vyzvednutí věcí nejpozději do 25. 6. 2020
 •  pokud žáci nevyužijí ani náhradního termínu, budou 26.6.2020 zámky ze skříněk odstraněny, aby mohl být proveden úklid a dezinfekce. Obsah skříněk bude uložen do pytle, označen štítkem s číslem skříňky, jménem žáka a uložen v budově školy do 30. 6. 2020

Nevyzvednuté věci zůstanou uloženy v budově školy do 30. 6. 2020, poté budou oblečení a obuv věnovány na charitativní účely a zbytek odstraněn jako komunální odpad.

 

 1. Hodnocení výsledků vzdělávání na konci 2. pololetí školního roku 2019/2020

 

 1. Výměna učebnic
 • žáci 9.ročníku odevzdají učebnice v rámci činnosti školních skupin (příprava na přijímací zkoušky), ostatní žáky kontaktuje třídní učitel a dohodne termín předání,
 • 1.-8.ročník – výměna učebnic proběhne první týden v září 2020

 

 1. Informace o výsledcích vzdělávání a vydávání vysvědčení
 • škola zveřejní hodnocení žáků na konci 2. pololetí školního roku 2019/2020 v elektronické žákovské knížce (Bakaláři),
 • žákům bude umožněno vyzvednout si vysvědčení v listinné podobě
 • pokud nedojde ke změně ze strany ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství,  stále musí být zachovány skupiny s maximálním počtem 15 žáků
 • podrobné informace o organizaci budou zveřejněny do 23.6.2020 na webových stránkách školy a na nástěnce školy v elektronické žákovské knížce (Bakaláři)
 • předpokládáme výdej vysvědčení pro žáky 2. stupně v pondělí 29. 6. 2020 a pro žáky 1. stupně v úterý 30. 6. 2020
 • nevyzvednutá vysvědčení zůstanou uložena u třídního učitele a budou předána žákům v září 2020

 

Mgr. Monika Hynčíková, ředitelka školy


Příloha

Vytvořeno: 2. 6. 2020
Poslední aktualizace: 2. 6. 2020 14:11
Autor: Monika Hynčíková