Obsah

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Typ: ostatní
info

Škola dnes obdržela informace Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 14. 9. 2020 - „Doporučený postup OSPDL ČSL JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID 19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)“ - dokument v příloze.

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby se seznámili s obsahem dokumentu.

Doporučený postup

 

Nejdůležitější vybrané informace:

  • rodiče jsou povinni denně před odchodem dítěte do školy ověřit, zda dítě nemá známky akutního onemocnění,

  • dítě s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nemá být zařazeno do kolektivu a nesmí se účastnit prezenční výuky – zodpovídají rodiče

  • pokud se akutní infekční onemocnění u dítěte projeví během pobytu ve škole (vzestup teploty, kašel, rýma, bolesti hlavy, nápadná únava, schvácenost, či jiná akutní změna zdravotního stavu) zajistí škola izolaci dítěte od ostatních zdravých dětí a zaměstnanců školy, a informuje neprodleně zákonného zástupce,

  • zákonný zástupce (nebo jím pověřená zletilá osoba) převezme dítě ve škole bez zbytečného odkladu.


Příloha

Vytvořeno: 15. 9. 2020
Poslední aktualizace: 15. 9. 2020 11:35
Autor: Monika Hynčíková