Obsah

Matematika VII.B

Typ: ostatní
Sedláková 2018/2019

všechno možné

čtyřboký hranol   síť1 
trojboký hranol   hranoly

krychle   objem1   povrch1
kvádr   objem1    povrch1

tělesa

trojúhelník   obsah1   obsah2   obsah3   obsah a výšky
lichoběžník   obsah1    obsah2   obsah3
rovnoběžník   obsah 
kosočtverec
čtverec
obdélník

obsahy

graf NÚ
graf PÚ

ozubená kola 1
ozubená kola  3
ozubená kola  2
ozubená kola 4
ozubená kola 5


trojčlenka 4 PÚ
trojčlenka 3 NÚ
trojčlenka 2 NÚ
trojčlenka 1 PÚ
kalkulačka trojčlenky PÚ a NÚ

nepřímá úměrnost (výklad)
přímá úměrnost (výklad)

celá čísla (test)
násobení  a dělení celých (racionálních) čísel (výklad)
sčítání a odčítání celých čísel (test)
sčítání a odčítaní celých čísel (výklad)
převrácené číslo

středová souměrnost výklad https://slideplayer.cz/slide/3796832/
středová souměnost pracovní list (i výsledky) PL 1
středová souměrnost (troj., kruž., čtverec) https://www.youtube.com/watch?v=ziX0ZBN9fJU
opakování osová souměrnost 6.r. https://www.youtube.com/watch?v=KjIyeVnJfXw
opakování osová souměrnost pracovní list PL 1
 

krácení a rozšiřování zlomků https://www.youtube.com/watch?v=VHtmxcXcq8w
porovnávání zlomků https://www.youtube.com/watch?v=7vEAZ9aj-ac
sčítání a odčítání zlomků https://www.youtube.com/watch?v=h4zaPMLHAJQ
násobení zlomků https://www.youtube.com/watch?v=llgMZ5oGaIU
dělení zlomků https://www.youtube.com/watch?v=N6bt1ZSK2pA
nekonečná čokoláda https://www.youtube.com/watch?v=70_V_L6X6r4
7.ročník https://www.youtube.com/playlist?list=PL4BF687C340102541

pracovní listy (i výsledky) početní operace se zlomky 
https://dum.rvp.cz/materialy/zlomky.html
 


Přílohy

Vytvořeno: 9. 10. 2018
Poslední aktualizace: 22. 5. 2019 13:57
Autor: Ivana Sedláková