Obsah

Adaptační kurzy

Typ: ostatní
Jako každý rok, i letos se na začátku školního roku uskutečnily adaptační kurzy v nových třídách, nebo tam, kde vládu přebírali noví třídní. Smyslem kurzů je nejen vzájemné představení, ale i nastavení pravidel spolupráce a upevnění vztahů. Dál už nechám hovořit účastníky.

Adaptační kurzy

Jako každý rok, i letos se na začátku školního roku uskutečnily adaptační kurzy v nových třídách, nebo tam, kde vládu přebírali noví třídní. Smyslem kurzů je nejen vzájemné představení, ale i nastavení pravidel spolupráce a upevnění vztahů. Dál už nechám hovořit účastníky.

     V prvních dnech (5. a 6. 9.) nového školního roku 2018/19 proběhl adaptační kurz pro žáky, kteří přišli do 1. ročníku. Cílem všech činností bylo vzájemné seznámení dětí mezi sebou, protože přicházely z různých mateřských škol.
     Žáci plnili činnosti rozličného charakteru, kde uplatnili své vyjadřovací schopnosti, tolerantní chování vůči sobě navzájem, schopnost vnímat pokyny, správným způsobem reagovat a plnit zadání vyučujících. Byly zařazeny rozmanité pohybové aktivity a činnosti, kde se uplatnila manuální zručnost a schopnost spolupracovat v náhodně vybraných skupinách.
     Vyučující měli možnost sledovat chování dětí v nově vytvářejících se třídních kolektivech.

      Kurz byl přínosný pro žáky i vyučující.

Markéta Kratschmerová - 1. A
Zdenka Sládková - 1. B
Jana Holubová - 1. C

Adaptační kurz 3.A

Oba dva dny adaptačního kurzu jsme s dětmi strávili kvůli špatnému počasí ve své třídě. Na úvod proběhla technika tzv. ice breaker, neboli prolomení ledových ker a nervozity, která nemá žádný hlubší smysl a má pouze navodit příjemnou atmosféru, což se myslím povedlo.

Potom následovalo nastavení základních pravidel komunikace, důraz byl kladen především na pravidlo „hovoří jen jeden, který se přihlásí o slovo“ a právo vyjádřit svůj názor či pocity aniž by to bylo druhým(i) hodnoceno.

Pokoušeli jsme se střídat hry na seznámení, vzájemnou komunikaci a kooperaci, vždy následovalo hodnocení pocitů a hry jako takové. Děti se postupně osmělovaly a nebály se vyjádřit, i když ne každá hra přinášela všem potěšení a pozitivní pocity (někomu např. bylo nepříjemné mluvit se spolužáky, se kterými nejsou v přátelské vazbě,). Třídní kolektiv se zpravidla rozdělil na dvě party, kdy v jedné se pohromadě drželi kluci a ve druhé dívky. Přesto hodnotíme těch několik hodin jako velmi přínosné a všichni jsme se shodli na tom, že jsme se jeden o druhém dozvěděli věci, které jsme nevěděli (a to i děti mezi sebou navzájem, ačkoliv spolu chodily dva roky do jedné třídy).

 Adámková Soňa

S dětmi jsme se sešli ve třídě a seznámili jsme je s programem následujících dvou dní. Jelikož bylo špatné počasí, adaptační kurz nemohl proběhnout ve volné přírodě, a tak jsme využili školní tělocvičny. 
     Nejprve jsme nastavili základní pravidla komunikace (začátek a konec aktivity, mluví jen jeden..) a pak jsme přešli k jednotlivým seznamovacím hrám. Děti se během aktivit bavily a jejich reakce byly převážně pozitivní, pouze v závěru prvního dne byly poněkud unavené.
     Druhý den jsme se krátce vrátili k činnostem předchozího dne a následně došlo k tvorbě třídní úmluvy.
     Jednotlivé hry přispěly k utužení vzájemných vazeb mezi dětmi a zároveň k seznámení třídních se třídou. Jsme rádi, že tento program dostal ve vyučování prostor a děkujeme metodikovi prevence za přípravu náplně kurzu.

Keteřina Bozděchová a Petr Kamic

  


Vytvořeno: 20. 9. 2018
Poslední aktualizace: 25. 9. 2018 14:09
Autor: Pavel Martínek