Obsah

Učivo

Typ: ostatní
11. - 15.5.

11. 5.

ČJ – uč. str. 132/1 - ústně

            str. 133/2 – do ČJ Š (poslední věta: …jako kos-)

       PS str. 29/4 – doplň slova

PÍS – str. 30 – opiš básničku

ČT – str. 117 – báseň

M – PS str. 41/7, 8

            str. 41/9 – ústně

            str. 82/3

       Početník str. 24/třetí sloupec (piš jen výsledky, nezaokrouhlujeme)

 

12. 5

ČJ – uč. str. 133/3 – do ČJ D

            str. 133/3 – ústně (rozkazy řekni zdvořileji)

       PS str. 29/4 – roztřiď slova do tabulek (sloupců)

PÍS – str. 30 – docvičuj a oprav

ČT – str. 118

M – Dnes začneš dělení. Na úvod doporučuji:

       https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-6/

       uč. str. 52 – úvodní obrázek – ústně

       PS str. 42/1, 2, 3 – pracuj podle návodu:

        https://boleveckazsplzen-my.sharepoint.com/personal/danuse_smidingrova_boleveckazsplzen_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdanuse%5Fsmidingrova%5Fboleveckazsplzen%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FMatematika%2FMatematika%209%20str%2E%2042%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fdanuse%5Fsmidingrova%5Fboleveckazsplzen%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FMatematika&originalPath=aHR0cHM6Ly9ib2xldmVja2F6c3BsemVuLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzp2Oi9nL3BlcnNvbmFsL2RhbnVzZV9zbWlkaW5ncm92YV9ib2xldmVja2F6c3BsemVuX29ubWljcm9zb2Z0X2NvbS9FZjhSVTFpWW5nbElxQkVEZFFRTnFhY0JuQmw1emI1cklYWXRKQnM2UnZLUTVnP3J0aW1lPVI1VTFNQjcxMTBn

       PS str. 42/5, 6 – ústně  

PRV – uč. str. 54 – přečti si článek Husa

            sešit PRV – zapiš:

            Husa domácí

            Houser, husa, house

            Krmení: obilí, tráva

            Užitek: maso, sádlo, peří

 

13. 5.

ČJ – uč. str. 133/4 – horní tři řádky do ČJ Š

       PS str. 29/5 – doplň písmena

PÍS – str. 30 – rébusy + obrázek

ČT – str. 119

M – uč. str. 52/1 – do M Š

       PS str. 43/1, 3, 4a

            str. 43/2 – ústně

      

14. 5.

ČJ – uč. str. 133/4 – dolní čtyři řádky do ČJ D

            str. 133 – žlutý pruh: zapamatuj si pravopis slov – ústně

       PS str. 29/5 – vypiš ze cvičení věty

PÍS – str. 31 – doplň slova z rámečků do linek (věty neopisuj) – čtyři slova

ČT – str. 120-126

M – uč. str. 53 – horní slovní úloha – ústně

       PS str. 43/4b, 5, 6

PRV – uč. str. 55 – přečti si článek Kachna

            sešit PRV – zapiš:

            Kachna domácí

            Kačer, kachna, kachně

            Krmení: tráva, obilí, brambory

            Užitek: maso, peří (bílé)

 

15. 5.

ČJ – uč. str. 133/5 – do ČJ Š

            str. 134/7, 8 – ústně

PÍS – str. 31 – doplň zbylá čtyři slova

ČT – str. 120-126

M – PS str. 44/1, 2, 3, 5

            str. 82/4


Vytvořeno: 11. 5. 2020
Poslední aktualizace: 11. 5. 2020 13:14
Autor: Správce Webu