Obsah

Září

4.9. Slavnostní zahájení školního roku

14.9. Třídní schůzka - 1.ročník od 17.00

22.9. Den bez aut

22.9. Promítání filmu v rámci oslav 750. let od založení města - 4. - 9. ročník

23.9. Den otevřených dveří - v rámci oslav 750. let od založení města - 10.30 - 11.30

Říjen

4.-10.10. plavání 4.AB

5.-6.10. exkurze Německo 7. - 9. ročník

11.-17.10. plavání 4.CD

18.-24.10. plavání 3.AB

26. 10. - 27.10.  Podzimní prázdniny

30. 10.  preventivní program - Kyberbezpečnost - 5. ročník

30.-31.10. plavání 3.C

31.10. Divadlo Alfa 2. AB

Listopad

1.-3.11. plavání 3.C

2.11. Divadlo Alfa 2.CD

14.11. preventivní program 1. ročník - Policie ČR

15.11. preventivní program 9. ročník - Policie ČR

16.11. Třídní schůzky (1. stupeň od 17.00, 2. stupeň od 17.30)

Prosinec

23.12. 2023- 2.1.2024 Vánoční prázdniny

 

Leden

31.1.  Vysvědčení za 1. pololetí

Únor

2.2. Pololetní prázdniny

19.2. - 25.2.  Jarní prázdniny

Březen

28.3. Velikonoční prázdniny

 

Duben

25.4.  Třídní schůzky (1. stupeň od 17.00, 2. stupeň od 17.30)

 

Květen

 

 

Červen

28.6. Vysvědčení za 2.pololetí