Obsah

Září

4.9. Slavnostní zahájení školního roku

14.9. Třídní schůzka - 1.ročník od 17.00

22.9. Den bez aut

22.9. Promítání filmu v rámci oslav 750. let od založení města - 4. - 9. ročník

23.9. Den otevřených dveří - v rámci oslav 750. let od založení města - 9.30 - 11.30

Říjen

4.-10.10. plavání 4.AB

5.10. Den úsměvů (akce žákovského parlamentu)

5.-6.10. exkurze Německo 7. - 9. ročník

11.-17.10. plavání 4.CD

11.10. bruslení se ŠD - Plzeň

12.10. návštěva 1.C v MŠ

16.10. bruslení se ŠD - Plzeň

18.10. bruslení se ŠD - Plzeň

18.-24.10. plavání 3.AB

23.10. bruslení se ŠD - Plzeň

20.10. Den stromů (akce žákovského parlamentu)

25.10. bruslení se ŠD - Plzeň

25.10. Strašidelná škola (akce žákovského parlamentu)

26. 10. - 27.10.  Podzimní prázdniny

30. 10.  preventivní program - Kyberbezpečnost - 5. ročník

30.-31.10. plavání 3.C

31.10. Divadlo Alfa 2. AB

31.10. kino se ŠD

Listopad

1.-3.11. plavání 3.C

2.11. Divadlo Alfa 2.CD

9.11. komentovaná prohlídka Plzeňské filharmonie (zájemci z 8. a 9. ročníku)

9.11 exkurze do Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie - den otevřených dveří            (zájemci z 9.ročníku)

14.11. preventivní program 1. ročník - Policie ČR

16.11. kavárna pro zákonné zástupce - téma: Dítě a krize (od 16.00 v ŠJ)

16.11. třídní schůzky (1. stupeň od 17.00, 2. stupeň od 17.30)

24.11. vzdělávací program 9. ročník - Bankéři do škol

Prosinec

5.12 Mikulášská nadílka (akce žákovského parlamentu)

6.12. Benefiční akce pro Ondřeje Pavlíka (od 17.00 v KD)

7.12. preventivní program 9. ročník - Policie ČR

9.12. Vánoční jarmark (od 16.00 před budovou ZŠ) - Klub rodičů

12.12. koncert orchestru ZUŠ Stod (pro žáky 6. a 7. ročníku)

14.12. Výukový program Vánoční zvyky - 4. ročník

19.12. Hudební škatulky - vzdělávací hudební program (2. -4. a 6.-8.ročník)

20.12. vánoční florbal a přehazovaná

21.12. vánoční laťka a šplh

21.12. vánoční kino (1. - 3. ročník)

22.12. vánoční kino (4. - 9. ročník)

23.12. 2023- 2.1.2024 Vánoční prázdniny

 

Leden

10.1. Výukový program Abeceda peněz 2. ročník

16.1. Výukový program Abeceda peněz 4. ročník

17.1. Preventivní program Moje cesta na svět 3.ročník

17.-23.1. plavání 2.AB

23.1. Preventivní program Moje cesta na svět 3.ročník

24.1. Jak Lesíčkovi uletěly včely - divadelní představení s enviromentální tématikou 1. - 4. ročník

23.1. Divadlo JKT Plzeň 5. ročník

24.-30.1. plavání 2.CD

31.1. Slavnostní den v rámci projektu Etiketa (2. - 4.ročník)

31.1.  Vysvědčení za 1. pololetí

 

Únor

1.2. Společenský den v rámci projektu Etiketa (5. ročník)

2.2. Pololetní prázdniny

7.2.  Zeměpisná beseda (zájemci z 6. - 9. ročníku) - Normandie+Bretaň, Krásy Pobaltí, Kuba

9.2. Valentýnská diskotéka (akce žákovského parlamentu)

13.2. Preventivní program Dobrodružství dospívání 5.ročník

19.2. - 25.2.  Jarní prázdniny

26.-29.2. plavání 1.AB

27.2. Divadlo Alfa Plzeň 3. ročník

Březen

1.3. plavání 1.AB

4.-8.3. plavání 1.C

6.3. Zvládání krizových situací (výukový program 7.A,  7.B)

13.3. Zvládání krizových situací (výukový program 7.A,  7.C)

15.3.  Pyžamový den (akce žákovského parlamentu)

20.,21.,22.3. Preventivní program Nečekané těhotenství 8.ročník

20.3. Zvládání krizových situací (výukový program 7.B,  7.C)

25. - 27.3. Barevný týden (akce žákovského parlamentu)

27.3. Bezpečnost v on-line prostředí (výukový program 6.A, 6.B)

28.3. Velikonoční prázdniny

 

Duben

2.4. Den naruby (akce žákovského parlamentu)

3.4. Bezpečnost v on-line prostředí (výukový program 6.A, 6.C)

4.4. Zdravá pětka 2. A, 2. B

8.,9.4. Zdravověda 3. ročník

9. a 10.4. zápis do 1. tříd

9.4. Zdravá pětka 2. C, 2. D

10.,11.,12.4 Zdravověda 8.ročník

10.4. Bezpečnost v on-line prostředí (výukový program 6.B, 6.C)

17.,18.,19.4. Preventivní program Nečekané těhotenství 9.ročník

25.4.  Třídní schůzky (1. stupeň od 17.00, 2. stupeň od 17.30)

 

Květen

17.5. O Balynce, dobrém štěněti - divadelní představení s enviromentální tématikou 1. - 4. ročník

17.5. No Backpack Day (akce žákovského parlamentu)

Červen

11.6. Vzdělávací program "Jak válčili husité" (4. , 5., 7. a 8. ročník)

24.6. Rozloučení s 1. třídou

25.6. Společenský den (9. ročník)

26.6.  Rozloučení s 5. třídou - společná akce s předškoláky

28.6. Vysvědčení za 2.pololetí