Obsah

Matematika 6.ročník - Sedláková - 2019/2020

Typ: ostatní
výukový materiál

Osová souměrnost (hra)

Opakování desetinných čísel
1)
pracovní list - celá kapitola, výklad, příklady a řešení
http://matikabrdickova.sweb.cz/6_rocnik.htm
2) pracovní listy (vyber desetinná čísla-příklady, výsledky jsou v lekcích)
http://www.realisticky.cz/dil.php?id=5


Staré jednotky
Dělení - dělitel des. číslo - výklad
Dělení - dělitel přir. číslo - výklad
Násobení - výklad
Sčítání a odčítání des. čísel pracovní list
Zaokrouhlování des. čísel pracovní list
Desetinná čísla test
Desetinná čísla pracovní list (i výsledky)
Desetinná čísla úvod pracovní list
Čtení desetinných čísel a porovnání
Vztah celek a zlomek
Vztah celek, zlomek, desetinné číslo (i procenta)
Desetinná čísla hrou
Součet 2 (hra)
Součet 1 (hra)
Sčítání desetinných čísel (hra)
Uspořádání desetinných čísel (hra)

 

 Provázkové obrazce 
Mnohoúhelníky

Dvojice úhlů
Pracovní list početní operace s úhly  č.2 (i výsledky)
Pracovní list početní operace s úhly č.1 (i výsledky)
Početní operace s úhly (grafická i početní metoda)
Osa úhlu
Přenášení úhlů Přenášení úhlu2

MĚŘENÍ ÚHLU V PRAXI
Výklad definice, popis, měření a konstrukce úhlu
Měření úhlu (hra) - otáčej úhloměr a zapiš velikost úhlu
Odhad velikosti úhlů (hra)

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ katastrální mapy

převody jednotek objemu
převody jednotek obsahu
převody jednotek délky

rýsování - kružítko
symboly v geometrii a rýsování krok za krokem
úvod do geometrie

0 €
přehled bankovek a mincí (Slovensko)
kurzovní lístek ČNB
aktuální nákup eura

"nejen" obrázkové sudoku
rodné číslo
číslice
číselné soustavy převod
číselné řady č.5, č.4, č.3


Vytvořeno: 4. 9. 2019
Poslední aktualizace: 11. 3. 2020 20:00
Autor: Ivana Sedláková