Obsah

Informatika - Vicianová

Typ: ostatní
1.4.

1. Kapr obecný – dokončení úkolu

Datum splnění: do 10. 4. 2020

Program: Textový editor – Open Office Writer, Microsoft Office Word

Postup:

1. pracujte opět s učebnicí přírodovědy na straně 68

2. pusťte si jeden z doporučených programů

3. napište nadpis: Kapr obecný

4. následně tento nadpis upravte: písmo – Comic Sans MS, velikost 14, tučný (B), podtržený (U), barva – zelená (A), zarovnání – na střed

5. poté opište první část textu (od slova Nejznámější po slovo představit:) – dávejte pozor na překlepy a pravopisné chyby (odstavec udělejte přes tabulátor – Tab)

6. následně napsaný text upravte: písmo – Comic Sans MS, velikost 12, zarovnání – do bloku

7. nyní vložte obrázek kapra s popisem, který jste si vytvořili v předchozím úkolu (přesný postup pro vkládání obrázku si buď pamatujete z práce Obrázkový slovník, nebo jej máte napsaný v sešitu na informatiku)

8. poté opište druhou část textu (od slova Kapr po slovo obrázku) – dávejte pozor na překlepy a pravopisné chyby (odstavec udělejte přes tabulátor – Tab)

A máte hotovo!

 

Odevzdání: hotovou práci uložte (Uložit jako), do názvu souboru napište své příjmení (př.: Novák) a poproste rodiče, aby vám vaši práci pomohli odeslat na můj e-mail: vicianova@zsholysov.cz

 

Hodnocení: takto dokončená práce bude již hodnocena známkou, ta bude tvořena z obou částí úkolu (jak z malby a popisu – komu jsem napsala, že je práce v pořádku začíná na známce 1, tak z opisu a úpravy textu a vložení obrázku), v druhé části úkolu se bude hodnotit správný opis a přesná úprava textu a dovednost vloži obrázek do textu

(pokud po kontrole práce najdu nějaké nedostatky, práci vám pošlu zpět s výčtem věcí, které máte opravit, aby vaše práce mohla být hodnocena známkou 1, pokud práci již neopravíte, zapíšu do eŽk známku, která bude odpovídat naposledy zaslané práci)

 

2. Malovaná kraslice

Datum splnění: do 17. 4. 2020

Program: Malování

Postup:

1. pusťte si počítač, klikněte na Start (vlevém dolním rohu), poté na Příslušenství Windows, zde najdete a spustíte program Malování

 

2. kritéria pro splnění úkolu:

a) použijte alespoň 2 tvary

b) obrázek musí být barevný

c) obrázek musí obsahovat text

...ostatní je na vaší kreativitě

(přiložený obrázek slouží jako ilustrace)

 

Odevzdání: hotovou práci uložte (Uložit jako) ve formátu .jpg, do názvu souboru napište své příjmení (př.: Novák) a poproste rodiče, aby vám vaši práci pomohli odeslat na můj e-mail: vicianova@zsholysov.cz

 

Hodnocení: takto dokončená práce bude hodnocena známkou, hodnotit se bude dodržení všech kritérií z bodu 2

(pokud po kontrole práce najdu nějaké nedostatky, práci vám pošlu zpět s výčtem věcí, které máte opravit, aby vaše práce mohla být hodnocena známkou 1, pokud práci již neopravíte, zapíšu do eŽk známku, která bude odpovídat naposledy zaslané práci)

 

Malovaná kraslice.png 


Příloha

Vytvořeno: 1. 4. 2020
Poslední aktualizace: 1. 4. 2020 13:16
Autor: Mgr. Miroslav Brabec