Obsah

Projekt Den jinde

Typ: ostatní
Žákovský parlament (ŽP) se v měsíci dubnu a květnu zúčastnil projektu Den jinde. Do projektu se zapojili žáci 2. stupně, kteří zastupují své spolužáky na ŽP. Hlavním cílem projektu bylo setkání žákovských parlamentů dvou škol (ZŠ Holýšov a ZŠ Stod), jejich srovnání a vzájemná inspirace.

První setkání se uskutečnilo 11. 4. 2019, kdy byli holýšovští parlamentáři pozváni na návštěvu na základní školu do Stoda. Na toto místo je dopravil autobus, který zajistila organizace MAS Radbuza. Žáci byli přivítáni paní ředitelkou a koordinátorkou ŽP na radnici. Zde se také dozvěděli spoustu informací o stodské škole a činnosti tamějšího parlamentu. V neposlední řadě se zde seznámili s novými kamarády. Poté následovala prohlídka školy a výborná svačinka. Na třetí vyučovací hodinu se parlamentáři se svými novými kamarády odebrali po ročnících do nových tříd. Po absolvování výuky se všichni účastníci projektu shromáždili v jedné učebně, kde si společně vyrobili plakáty obsahující zážitky z jejich prvního společného setkání. Na závěr celého dopoledne si všichni pochutnali na lososovi s bramborem a okurkovým salátem, kterého pro nás paní kuchařky připravily k obědu ve školní jídelně.   

 

            Další vzájemná návštěva se konala 2. 5. 2019, tentokrát parlamentáři ze Stoda navštívili naší školu. Program celého dopoledne se odehrával v podobném duchu jako ve Stodě. I na naší škole žáky a dvě paní učitelky ze Stoda přivítala paní ředitelka. Poté měli možnost zhlédnout prezentaci připravenou parlamentářkami z 8. ročníku (viz příloha), prostřednictvím které se dozvěděli základní informace o naší škole a seznámili se s akcemi pořádanými žákovským parlamentem v Holýšově. Poté následovala prohlídka celé budovy, zahrady a sportovního areálu. Role průvodců se ujali hoši ze 7. ročníku. Ti návštěvu dovedli až do školní jídelny, kde pro ni bylo připraveno malé občerstvení. Následně se parlamentáři zúčastnili 3. vyučovací hodiny. Největší úspěch zaznamenala hodina matematiky, kde nový stodský spolužák dostal jedničku na čelo od paní ředitelky. Na závěrečnou aktivitu se žáci přesunuli do altánu, kde si parlamentáři vytvořili společné logo pro oba žákovské parlamenty. Každý si na památku odnesl tričko se zmiňovaným logem a s podpisy svých spolužáků a nově získaných kamarádů. Nová trička měla takový úspěch, že se v nich všichni společně vyfotili (viz příloha). To už se ale program blížil ke konci. Paní ředitelka se přišla s návštěvou ze Stoda rozloučit, zároveň všem popřála dobrou chuť, jelikož posledním bodem programu byl společný oběd – smažený sýr s americkými bramborami, za který děkujeme našim paním kuchařkám.

 

            Říká se, do třetice všeho dobrého... A tak se i naše dvě školy setkaly potřetí, tentokrát na neutrální půdě v Plzni v Moving Station ve středu 29. 5. 2019. Parlamentáři si museli trochu přivstat, jelikož autobus z Holýšova odjížděl od školy už v 7:30. Cestou jsme nabrali kamarády ze Stoda s jejich paní učitelkou. Na určené místo jsem dorazili o trochu dříve, ale to vůbec nevadilo, protože p. Černík, ředitel kulturního centra Moving Station, nám pustil krátký film o tom, jak se z rozpadající se budovy stal objekt, ve kterém se konají různé akce, jako je například ta naše. Na začátku našeho setkání přednesli stodští a holýšovští parlamentáři své zprávy ze zmíněných dvou návštěv. Tyto výstupy obsahovaly srovnání obou škol, doporučení pro navštívenou školu a inspiraci pro školu vlastní. Následovala simulační hra s názvem „Případ Leopolda Hilsnera“, kterou žáky provázely dvě šikovné paní lektorky. Nejenže si žáci odnesli historické povědomí o době na konci 19. století a o osobě Leopolda Hilsnera a aféře s ním spojené, ale mohli si prožít celý příběh v roli některého člena rodiny z 19. století a dramaticky jej ztvárnit. Nutno podotknou, že Leopold Hilsner byl pro nedostatek důkazů prohlášen za nevinného!

 

Celá akce měla u žáků obrovský úspěch, jelikož si našli nové kamarády (možná i nové lásky J), užili si spoustu srandy a zábavy, dozvěděli se hromadu nových informací a v neposlední řadě mohli uplatnit svůj herecký talent. Ve vzduchu visí jediná otázka: „Na jakou školu vyrazíme příště?“. 


Příloha

Vytvořeno: 13. 6. 2019
Poslední aktualizace: 13. 6. 2019 08:16
Autor: Správce Webu