Obsah

Kontakty 


škola
zsholysov@zsholysov.cz
tel. 379 410 711

ředitelka školy
Mgr. Monika Hynčíková
hyncikova@zsholysov.cz
tel. 379 410 710

zástupce ředitelky pro 2. stupeň
Mgr. Miroslav Brabec
brabec@zsholysov.cz
tel. 379 410 714

zástupce ředitelky pro 1. stupeň
Mgr. Alena Ježková
jezkova@zsholysov.cz
tel. 379 410 712

výchovný poradce 1.-5.r.
Mgr. Michal Bozděch
bozdech@zsholysov.cz
tel. 379 410 722
mobil 602 538 095

výchovný poradce 6.-9.r.
Mgr. Soňa Adámková
adamkova@zsholysov.cz
tel. 379 410 722
mobil 602 538 095

metodik prevence I
Mgr. Lenka Hálková
halkova@zsholysov.cz
tel. 379 410 726
mobil 602 538 101

metodik prevence II
Mgr. Pavel Martínek
martinek@zsholysov.cz
tel. 379 410 726
mobil 602 538 101

vedoucí školní družiny
Michaela Behenská
behenska@zsholysov.cz
tel. 379 410 718

vedoucí školní jídelny
Věra Horová
horova@zsholysov.cz
tel. 379 410 717, 379 410 728

sekretářka, mzdová účetní
Marcela Horáková
mhorakova@zsholysov.cz
tel. 379 410 711

účetní
Anna Šimandlová
simandlova@zsholysov.cz
tel. 379 410 715

kabinet Dějepis 379 410 720 
kabinet Přírodopis 379 410 721 
kabinet Výtvarná výchova 379 410 723 
kabinet Fyzika 379 410 719 
kabinet Chemie 379 410 716