Obsah

Organizační pokyny-obnovení prezenční docházky od 19.4.2021

Typ: ostatní
prezenční výuka duben 2021

Organizační pokyny - rotační výuka žáků 1.stupně - od 19.4.2021 do odvolání 

 • od 12.4.2021 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně v budově školy - rotační způsob = střídání prezenční a distanční výuky po týdnu 

1.týden (12.4.-16.4.2021) - prezenční výuka - 1.ročník, 2.ročník a třída 4.C 

 • V pondělí 19.4.2021- konec vyučování pro všechny žáky v 11:40  

2.týden (19.4-23.4.2021) - prezenční výuka - 3.ročník, třídy 4.A, 4.B, 5.ročník 

 

 • V následujícím období se skupiny budou pravidelně po týdnu střídat  

 • Podmínkou účasti na prezenční výuce je pravidelné testování neinvazivními antigenními testy 2x týdně 

 • V rámci distanční výuky zůstává v platnosti stávající rozvrh on-line hodin  

Vstup do školní budovy: 

 • žádáme zákonné zástupce a žáky, aby při vstupu a odchodu ze školní budovy dodržovali všechna hygienická opatření (rozestupy, roušky) 

 • žáky u vchodu bude vyzvedávat pedagogický pracovní školy  

3.ročník+4.A - v 7:40 - určeným vchodem (vchody ŠD označeny barvou)  

3.A - vchod u školní jídelny - žlutá 

3.B - hlavní vchod - oranžová 

3.C - hlavní vchod - bílá 

4.A - vchod u tělocvičny 

 

5.ročník+4.B - v 7:50 - určeným vchodem (vchody označeny) 

4.B - hlavní vchod 

5.A- hlavní vchod 

5.B- vchod u školní jídelny 

5.C - vchod u tělocvičny 

 • určené vchody budou žáci používat i pro odchod ze školní budovy  

 

Hygienická opatření: 

 • výuka bude probíhat v homogenních skupinách (pouze žáci jedné třídy) 

 • žáci mají povinnost nosit jednorázovou roušku nebo respirátor po celou dobu pobytu ve škole (odkládají pouze na jídlo) 

 • žáci budou mít pro pobyt ve škole minimálně 2 kusy jednorázových roušek a igelitový sáček na jejich uložení 

 • časté větrání, zařazení pobytu venku (žádáme o zajištění vhodného oděvu a obuvi žáků) 

 • vymezené časy a prostory pro stravování žáků z jednotlivých tříd 

 

Testování 

 • bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek v určené učebně pod dohledem pedagogického pracovníka po příchodu do školy (žáci, kteří budou využívat ranní provoz školní družiny, budou testování již ve školní družině) 

 • třída bude na testování rozdělena na dvě skupiny, aby byly zajištěny veškeré hygienické požadavky na provedení testu 

 • škole byly dodány Lepu testy - instruktážní video viz odkaz: Lepu test - instruktážní video 

 • přehled postup při testování viz přiložený leták - Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách 

 • v případě pozitivního testu bude žák umístěn do izolační místnosti, kde vyčká do doby, než si jej vyzvedne zákonný zástupce 

 • škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován, zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu ošetřujícího lékaře a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření 

 • v případě, kdy test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PC R testu. 

 • Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.  

 • Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). 

 

Nesouhlas zákonného zástupce s testováním žáka 

 • V případě, že zákonný zástupce nesouhlasí s testováním žáka, oznámí tuto skutečnost ředitelce školy prostřednictvím e-mailu (zsholysov@zsholysov.cz) nebo elektronické žákovské knížky (uvede jméno, příjmení žáka a třídu) 

 • Žák nebude do školy docházet, absence bude omluvena, doplnění učiva musí zajistit zákonný zástupce 

 • Po dobu, kdy je žákovi umožněna prezenční výuka není zajišťována distanční výuka 

 

Organizace vzdělávání: 

 • výuka všech tříd bude probíhat podle rozvrhu 

 • zákaz zpěvu (hodina bude nahrazena hudební naukou, poslechem, případně využita pro upevnění a zopakování učiva probraného v rámci distanční výuky) 

 • zákaz sportovní činnosti (nahrazeno pobytem venku) 

 • žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně budou odcházet po skončení výuky určeným vchodem 

 

Stravování 

 • školní jídelna v provozu za zachování veškerých hygienických opatření  

 • obědy nutno přihlásit 

 • objednávání a odhlašování obědů na www.strava.cz 

 • po obědě budou žáci odcházet určeným vchodem v doprovodu pedagogického pracovníka 

 

Provoz školní družiny 

 • Školní družina bude v provozu pouze pro žáky 3.ročníku v rámci prezenční výuky 

 • vstup určeným vchodem  

 • v jednom oddělení školní družiny pouze žáci jedné třídy 

 • zákonní zástupci žáků, kteří mají zájem dodatečně přihlásit dítě do ŠD, kontaktují vedoucí školní družiny na e-mail: behenska@zsholysov.cz 

 • z organizačních důvodu je provozní doba ŠD a vyzvedávání žáků upraveno následovně 

ráno  

 • 7:00 – 7:50 - příchod do ŠD možný pouze v 7:00 - dojíždějící žáci po příjezdu autobusu, nejpozději do 7:30 

Přehled návazných postupů

 • 3.ročník - 11:40 – 15:00 – odchod žáků možný pouze ve 14:00 nebo 15:00 

 • dojíždějícím žákům bude umožněn odchod na autobus 

 • Žáci přihlášení do ŠD, kteří budou odcházet domů bezprostředně po vyučování (obědě) donesou vyplněný formulář - Žádost o uvolnění ze ŠD - odkaz ZDE

 

         Další podrobnosti naleznete pod následujícím odkazem: Informace pro rodiče 

 

 V Holýšově 15.4.2021                                                      Mgr. Monika Hynčíková, ředitelka školy 

 

 


Příloha

Vytvořeno: 15. 4. 2021
Poslední aktualizace: 15. 4. 2021 10:27
Autor: Monika Hynčíková