Obsah

Metodický pokyn k nařizování karantény

Typ: ostatní
Covid-19

Dne 8.2.2021 byl vydán hlavní hygieničkou ČR metodický pokyn ve věci karanténních opatření u úzkých kontaktů covid-pozitivních osob za situace, že obě osoby použily během tohoto kontaktu náležitou ochranu dýchacích cest, podle kterého budou krajské hygienické stanice postupovat od 12.2.2021.

Dle znění tohoto metodického pokynu se náležitou ochranou dýchacích cest rozumí jednorázová rouška nebo respirátor.

Improvizovaná ochrana nosu a úst, např. šálou, šátkem či látkovou rouškou není považována za náležitou ochranu dýchacích cest. Na osoby, které při kontaktu s covid-pozitivní osobou použily pouze tuto improvizovanou ochranu dýchacích cest, bude v souladu s metodickým pokynem pohlíženo jako na rizikové kontakty a budou u nich stanovena karanténní opatření.

Doporučujeme zákonným zástupcům, zajistit žákům náležitou ochranu nosu a úst dle metodického pokyny  viz odkaz: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Metodick%C3%BD-pokyn-k-postupu-p%C5%99i-rozhodov%C3%A1n%C3%AD-o-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-karant%C3%A9ny-kdy%C5%BE-ob%C4%9B-osoby-pou%C5%BEily-ochranu-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest.pdf.


Za spolupráci předem děkuji.

Monika Hynčíková , ředitelka školy


Vytvořeno: 12. 2. 2021
Poslední aktualizace: 12. 2. 2021 13:19
Autor: Monika Hynčíková