Obsah

Září

2.9. Slavnostní zahájení školního roku

10.9.  a 11.9. Atletický čtyřboj

12.9. třídní schůzky pro 1. ročník (od 17 h)

16.9. a 17.9. ředitelské volno 

18.9. a 19.9. Horšovskotýnské sportovní hry

19.9. sportovní program s trenéry NBF - 1.-4.ročník

20.9. divadlo Alfa 2. ročník - představení - Umanutá princezna

24.9. exkurze 6. A, B - archiv Horšovský Týn

24.9. exkurze - čistička odpadních vod 3.B+4.B

26.9. exkurze 6.C, D - archiv Horšovský Týn

26.9. exkurze - čistička odpadních vod 3.A+3.C

30.9. kino se ŠD

 

Říjen

1.10. exkurze - čistička odpadních vod 4.A+4.C

2.10. vzdělávací pořad Nicholas Winton - Síla lidskosti - 7.-9.ročník

2.10. Vlaštovkiáda - ŠD + MŠ - odd. paní vychovatelky Behenské, Ticháčkové a Váchalové

3.10. exkurze - čistička odpadních vod 5.C+6.A

4.10. přespolní běh - okresní kolo

8.10. exkurze - čistička odpadních vod 5.A+5.B

8. - 10.10. Dny stolních her v ŠD

9.10. divadlo Alfa 3. ročník - představení Spáčka a vřeteno

10.10. exkurze - čistička odpadních vod 6.B+6.C

10.10. přespolní běh - krajské kolo

14.10. ŠD návštěva MÚ Holýšov - červené oddělení

14. -23.10.2019 odpadový týden - sběr papíru

15.10. exkurze - čistička odpadních vod 6.D+7.A

17.10. exkurze - čistička odpadních vod 7.B+7.C

17.10. divadelní představení - Divadélko pro školy - 1.-9.ročník

21.10. tvoření MŠ+ŠD

22.10. exkurze - čistička odpadních vod 8.B

23.10. preventivní program 4.ročník - Já, hrdina - DEPO Plzeň

24.10. preventivní program 4.ročník - Já, hrdina - DEPO Plzeň

24.10. exkurze - čistička odpadních vod 8.A

25.10. Strašidelná škola 17-20 h pro žáky 1.-8.r., akce žákovského parlamentu

29. - 30.10. podzimní prázdniny

31.10. ředitelské volno

 

Listopad

1.11. ředitelské volno

4.- 8.11. plavání 2.AB

4.11. preventivní program 5.ročník - Já, hrdina - DEPO Plzeň

6.11 pěvecká soutěž - Holýšovský sedmihlásek

8.11. divadlo Alfa 1. ročník - představení  Pohádky ovčí babičky

11. - 15.11. plavání 3.AB

11.11. preventivní program 5.ročník - Já, hrdina - DEPO Plzeň

11.11. divadlo Alfa 4. ročník - představení Tajemný hrad v Karpatech

11.11. návštěva ŠD na MÚ

12.11. kino se ŠD

13.11. návštěva ŠD na MÚ

13.11. projekt OA, SZŠ a VOŠ v Domažlicích Na den sestřičkou - zájemci 8. a 9.ročník

14.11. exkurze do galerie Masné krámy-7.ročník (umělecký seminář)

18. - 22.11. plavání 2.C, 3.C

19.11. exkurze Od vzdělání k zaměstnání - 9.ročník

19.11. projekt OA, SZŠ a VOŠ v Domažlicích První pomoc a péče o dítě - 9.ročník

20.11. preventivní program PČR pro 1.ročník - Bezpečnost

20.11. exkurze 9.ročník - Západočeské muzeum Plzeň-program k výročí 17.11.1989

22.11. návštěva předškoláků v ŠD

25. - 29.11. plavání 4.AB

27.11. ŠD dílna s rodiči 

28.11. třídní schůzky (1.-5.r. od 17 h; 6.-9.r. od 17,30 h)

29.11. Čertovinky - ŠD

 

Prosinec

1.12. Vánoční jarmark, akce KR

2.12. výukový program "Papouškové a jejich život" 2. - 7. roč.

2.12. ŠD návštěva domu s pečovatelskou službou

2. - 6.12. plavání 4.C

4.12. návštěva předškoláků v ŠD

5.12. preventivní program - 5.ročník - Jak přicházíme na svět 

7.12. vystoupení dramatického kroužku na Mikulášské besídce v Merklíně

10.12. Benefiční koncert

10.12. preventivní program PČR pro 1.ročník - Bezpečnost - 1.B, C

10.12. beseda - obecná a vojenská historie, novodobé dějiny od vzniku Československa do                        současnosti - 9-ročník

11.12. preventivní program - 5.ročník - Jak přicházíme na svět

11.12. preventivní program PČR pro 6.ročník - Kyberprostor - 6.A, B

11.12. svíčkárna Plzeň - ŠD

13.12. preventivní program PČR pro 6.ročník - Kyberprostor - 6.C, D

15.12. Vánoční posezení s Klubem rodičů

16.12. divadelní představnení dramatického kroužku pro 1.stupeň

17.12. návštěva Domu dějin - 4.ročník

18.12. Vánoční turnaj - florbal

19.12. Vánoční laťka a soutěž ve šplhu

20.12. Vánoční radovánky (Inka Rybářová) - 1.-3. roč

20.12. Rocková krabička - 4. - 8. roč

20.12. Galerie ocelových figurín Praha - 9. ročník

23.12. - 3.1. vánoční prázdniny

 

Leden

15.1. divadlo Řimbaba - O dvanácti měsíčkách - akce ŠD

21.1. BESIP - cyklista, chodec - 1., 2. třída - akce ŠD

22.1. BESIP - cyklista, chodec - 1., 2. a 3. třída - akce ŠD

23.1. návštěva předškoláků MŠ Luční v ŠD

27.1. exkurze MÚ Holýšov - žlutá ŠD

29.1. exkurze MÚ Holýšov - oranžová ŠD

30.1. vysvědčení za 1. pololetí

30.1. projektový den na SŠ INFIS v Plzni, 8.ročník

31.1. pololetní prázdniny

 

Únor

5.2. návštěva předškoláků v MŠ Školní v ŠD

6.2. návštěva předškoláků v MŠ Luční v ŠD

10. - 14.2. lyžařský výcvik I

12.2. kino se ŠD - Tajný život mazlíčků 2

12.2. Projektové dopoledne na "Gymplu" - německý jazyk - vybraní žáci 9.ročník

13.2. Projektové dopoledne na "Gymplu" - IVT (roboti) - vybraní žáci 7.ročník

13.2. bruslení - akce ŠD

14.2. Valentýnská diskotéka

17. - 23.2. jarní prázdniny

25.2. program pro ŠD - Afrika

27.2. bruslení - akce ŠD

27.2. exkurze 8.r.  - zájemci - EvoBus s.r.o., SOŠ a SOU Horšovský Týn

 

Březen

2. - 6.3. lyžařský výcvik II

2. - 6.3. plavání 2.AB

5.3. bruslení - akce ŠD

5.3. exkurze do Spořitelny v Holýšově - projekt Abeceda peněz - 4.A

6.3. exkurze do Státní vědecké a Německé knihovny v Plzni - 9.B

6.3. exkurze do Spořitelny v Holýšově - projekt Abeceda peněz - 4.B

9. - 13.3. plavání 3.AB

12.3. bruslení - akce ŠD

13.3. exkurze do Státní vědecké a Německé knihovny v Plzni - 9.A

13.3. Projektové dopoledne - GJŠB Domažlice - vybraní žáci 8.r.

16. - 17.3. čtenářské dílny na 2. stupni

16. - 20.3. plavání 4.AB

16.3. Den Jinde - ZŠ Chotěšov navštíví ZŠ v Holýšově

19.3. bruslení - akce ŠD

24.3. Hudební putování s muzikou (1.-9. roč)

25. - 26. 3. dopravní výchova

26.3. bruslení - akce ŠD

26.3. Den jinde - ZŠ Holýšov navštíví ZŠ v Chotěšově

28.3. plesové dopoledne-1.ročník

28.3. Školní ples - 1. stupeň

30. -31.3. plavání 4.C

 

Duben

1. - 3.4. plavání 4.C

1.4. Den naruby ŽP

2.4. Výukový program Prusiny 2. AB

2. - 3.4. beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou - 2. - 9. ročník

6. a 7.4. zápis do 1.tříd

7.4. Výukový program Prusiny 2. C a 3. A

8.4. Výukový program Prusiny 3. BC

9.4. velikonoční prázdniny

16. - 22.4. plavání 2.C a 3.C

16. - 17.4. dopravní výchova náhradní termín

20. - 24.4. Den Země (1. -5. roč.)

23.4. divadelní představení Mrazík (dramatický kroužek)

23.4. třídní schůzky (1.-5.r. od 17 h; 6.-9.r. od 17,30 h)

27.4. Den jinde (společné setkání škol - Prusiny)

29.4. preventivní program - 9.ročník - Neplánové těhotenství

 

 

Květen

4.5.-15.5. sběr plastových víček

5.5. preventivní program - 9.ročník - Neplánované těhotenství

12.5. preventivní program PČR pro 9.ročník - Trestní odpovědnost

14.5. divadelní představení - Divadélko pro školy - 4.C, 5.-9.ročník

16.5. školní ples - 2.stupeň

21.5. ČNB - exkurze - 9.ročník

28.5 Karlovarské hudební divadlo - představení "O Lesíčkovi" 1.-3.ročník + 4.B

        (environmentální výchova)

 

Červen

1.6. Švihov 3. ročník

2.6. anglické divadlo v Horšovském Týně

19.6. Zahradní slavnost s BESIPEM

30.6. vysvědčení za 2. pololetí