Obsah

Měsíční plány 2018/2019

Září

3.9. slavnostní zahájení školního roku
4.-5.9.  adaptační kurzy 3.A, 4.C, 5.B, 5.C
5.-6.9. adaptační kurzy 1.r.
6.9. Zážitkový den ve Staňkově, 2. a 4.r.
7.9. Den otevřených dveří 9-19 h (ředitelské volno) 
10. - 21.9. plavání 3. ABC
13.9. od  17 h třídní schůzky 1.r.
18.-19.9. sportovní H.T. hry, 2.-5.r.
20.9. návštěva v pečovatelském domě, akce ŽP
24.9. - 1.10. plavání 4.AB

Říjen

2. - 8.10. plavání 4.CD
9.10. exkurze do Domu dějin Holýšovska, IV.ABCD
9.-10.10. vzdělávací program Staleté kořeny, 5.+7.r.
11.10. interaktivní výstava Sto let republiky 8.A , DEPO Plzeň
12.10. interaktivní výstava Sto let republiky 8.B , DEPO Plzeň
12.10. kino se ŠD
15.10. exkurze Infokariéra Plzeň 8.B
17.10.  
exkurze čistička odpadních vod Holýšov 8.A
18.10. interaktivní výstava Sto let republiky 9.A , DEPO Plzeň
19.10. interaktivní výstava Sto let republiky 9.B , DEPO Plzeň - zrušeno
22.10. divadelní představení Strašidelná půda, 2.-7.r. , v kině
22.10.  
exkurze čistička odpadních vod Holýšov 8.B
23.10. zájemci 6.r.  exkurze Archiv H.T.
26.10. Strašidelná škola 17-20 h pro žáky 1.-8.r., akce žákovského parlamentu
29.-30.10. Podzimní prázdniny
31.10.-2.11. výstava a soutěž - dýně, akce žákovského parlamentu

začíná činnost školního klubu
začíná sběr pomerančové a citrónové kůry

Listopad

1.11. ředitelské volno
6.11. ukázková hodina basketbalu pro žáky 1.-4.ročníku v rámci tělesné výchovy (trenéři ČBF)
8.11. představení Divadélko pro školy 1.-3.r., 5.-9.r.
13.11. výstava Od vzdělání k zaměstnání Domažlice, 9.r.
14.11. pěvecká soutěž Sedmihlásek, 1.-9.r., od 17 h v KD 
15.11. exkurze Infokariéra Plzeň 8.A
29.11. třídní schůzky (1.st. od 17 h, 2.st. od 17,30 h)
30.11. exkurze EvoBus a SOU H.Týn, 9.ročník

Prosinec

2.12. Vánoční jarmark, akce KR
3.12. benefiční koncert v KD od 17,30 h 
4.12. preventivní program V.A
3.12. zájezd do Prahy na MS ve florbalu (vybraní hoši 5.-8.r.)
4.12. Čertí tělocvik 1.ročník (připravuje 4.ročník)
4.12. Vánoční dílna v ŠD
5.12. Mikuláš 1.-4.r., akce žákovský parlament
5.12. divadlo pro 1.ročník, připravuje V.D
11.12. preventivní program II.B a V.D
11.12. focení 1. tříd
13.12. kino se ŠD
14.12. výukový program pro 3. a 4.r. (připravuje skupina Aj 9.r.)
16.12. divadelní představení a posezení s Klubem rodičů v KD
17.12 divadelní představení pro seniory v Černovicích, akce školního klubu
18.12. Vánoční sportování – florbal
18.12. projektový den, 4.ročník
19.12. Rocková krabička, výukový program 1.-9.r.
19.12. preventivní program III.B
20.12. Vánoční sportovní - skok vysoký a šplh
21.12. Vánoční den s třídním učitelem
22.12.-2.1. Vánoční prázdniny
 

Leden

3.1. nástup žáků
4.1. preventivní program II.B a V.A
17.1. preventivní program III.B a V.D
24.1. Divadlo Alfa  4. ročník - Cesta do středu Země
30.1. divadelní vystoupení pro MŠ
31.1. vysvědčení za 1.pololetí

Únor

1.2. Pololetní prázdniny
4.-8.2. lyžařský kurz
11.-17.2. Jarní prázdniny 
18.2. preventivní program V.D
21.2. výukový program finanční gramotnost IX.A
28.2. výukový program finanční gramotnost IX.B
 

Březen

16.3. Plesové dopoledne 1.r. , 10-12 h v KD
16.3. Žákovský ples 2.-5.r. , 16-20 h v KD                     
čtenářské dílny 
exkurze knihovny Plzeň
internet s MŠ
projekt Měsíc knihy a internetu
 

Duben

8.-9.4. zápis do 1.tříd
18.4. Velikonoční prázdniny
25.4. třídní schůzky (1.st. od 17 h, 2.st. od 17,30 h)
30.4. preventivní program 9.r.
sběr papíru, akce KR
exkurze ÚP Domažlice
Den naruby, akce ŽP
projekt dopravní výchova

Květen

7.5. preventivní program 9.r.
10.5. anglické divadlo v Horšovském Týně (3.-9.ročník)
13. - 17.5. Den Země 1.-6.r.
Spotovní utkání (2.ročník) pro žáky 9.r. ZŠ Holýšov, Stod, Staňkov, H.Týn
Dětský den 
exkurze, výlety
končí činnost školního klubu
končí sběr pomerančové a citrónové kůry

 

Červen

8.6. Žákovský ples 2.stupeň, 18-22 h v KD
4.r. procházka s panem Valešem "Po stopách historie od r. 1918 po současnost"
testování 5. a 9.r. (ČJ, M, Aj)
Aktovkový den pro budoucí prvňáčky
Školní akademie, KD
ocenění žáků za soutěže u starosty města
21.6. zahradní slavnost, akce Klubu rodičů
28.6. vysvědčení 2.pololetí