Obsah

Měsíční plány 2018/2019

Září

3.9. slavnostní zahájení školního roku
4.-5.9.  adaptační kurzy 3.A, 4.C, 5.B, 5.C
5.-6.9. adaptační kurzy 1.r.
6.9. Zážitkový den ve Staňkově, 2. a 4.r.
7.9. Den otevřených dveří 9-19 h (ředitelské volno) 
10. - 21.9. plavání 3. ABC
13.9. od  17 h třídní schůzky 1.r.
18.-19.9. sportovní H.T. hry, 2.-5.r.
20.9. návštěva v pečovatelském domě, akce ŽP
24.9. - 1.10. plavání 4.AB

Říjen

2. - 8.10. plavání 4.CD
9.10. exkurze do Domu dějin Holýšovska, IV.ABCD
9.-10.10. vzdělávací program Staleté kořeny, 5.+7.r.
11.10. interaktivní výstava Sto let republiky 8.A , DEPO Plzeň
12.10. interaktivní výstava Sto let republiky 8.B , DEPO Plzeň
12.10. kino se ŠD
15.10. exkurze Infokariéra Plzeň 8.B
17.10.  
exkurze čistička odpadních vod Holýšov 8.A
18.10. interaktivní výstava Sto let republiky 9.A , DEPO Plzeň
19.10. interaktivní výstava Sto let republiky 9.B , DEPO Plzeň
22.10. divadelní představení Strašidelná půda, 2.-7.r. , v kině
22.10.  
exkurze čistička odpadních vod Holýšov 8.B
23.10. zájemci 6.r.  exkurze Archiv H.T.
26.10. projekt 4.r. Sto let republiky
29.-30.10. Podzimní prázdniny

začíná činnost školního klubu
začíná sběr pomerančové a citrónové kůry

Listopad

1.11. ředitelské volno
8.11. představení Divadélko pro školy 1.-3.r., 5.-9.r.
14.11. pěvecká soutěž Sedmihlásek, 1.-9.r., od 17 h v KD 
15.11. exkurze Infokariéra Plzeň 8.A
29.11. třídní schůzky (1.st. od 17 h, 2.st. od 17,30 h)
výstava Od vzdělání k zaměstnání Domažlice, 9.r.

Prosinec

2.12. Vánoční jarmark, akce KR
4.12. benefiční koncert v KD od 17 h
Vánoční jarmark, Klub rodičů
Vánoční sportovní - skok vysoký a šplh
Vánoční sportování - florbal
Aj 9.r. připraví výukový program pro 3. a 4.r.
16.12. divadelní představení a posezení s Klubem rodičů v KD
17.12 divadelní představení pro seniory v Černovicích                                                       
19.12. Rocková krabička, výukový program 1.-9.r.
21.12. Vánoční den -divadelní představení Malý princ v KD
22.12.-2.1. Vánoční prázdniny

Leden

3.1. nástup žáků
31.1. vysvědčení za 1.pololetí

 

Únor

1.2. Pololetní prázdniny
4.-8.2. lyžařský kurz
11.-17.2. Jarní prázdniny
 

Březen

16.3. Plesové dopoledne 1.r. , 10-12 h v KD
16.3. Žákovský ples 2.-5.r. , 16-20 h v KD                     
čtenářské dílny 
exkurze knihovny Plzeň
internet s MŠ
projekt Měsíc knihy a internetu
 

Duben

8.-9.4. zápis do 1.tříd
18.4. Velikonoční prázdniny
25.4. třídní schůzky (1.st. od 17 h, 2.st. od 17,30 h)
sběr papíru, akce KR
exkurze ÚP Domažlice
Den Země 1.-6.r.
Den naruby, akce ŽP
projekt dopravní výchova

Květen

10.5. anglické divadlo v Horšovském Týně (3.-9.ročník)
25.5. Žákovský ples 2.stupeň, 18-22 h v KD
Spotovní utkání (2.ročník) pro žáky 9.r. ZŠ Holýšov, Stod, Staňkov, H.Týn
Dětský den 
exkurze, výlety
končí činnost školního klubu
končí sběr pomerančové a citrónové kůry

 

Červen

4.r. procházka s panem Valešem "Po stopách historie od r. 1918 po současnost"
testování 5. a 9.r. (ČJ, M, Aj)
Aktovkový den pro budoucí prvňáčky
Školní akademie, KD
ocenění žáků za soutěže u starosty města
28.6. vysvědčení 2.pololetí