Obsah

Měsíční plány 2018/2019

Září

3.9. slavnostní zahájení školního roku
4.-5.9.  adaptační kurzy 3.A, 4.C, 5.B, 5.C
5.-6.9. adaptační kurzy 1.r.
6.9. Zážitkový den ve Staňkově, 2. a 4.r.
7.9. Den otevřených dveří 9-19 h (ředitelské volno) 
10. - 21.9. plavání 3. ABC
13.9. od  17 h třídní schůzky 1.r.
18.-19.9. sportovní H.T. hry, 2.-5.r.
20.9. návštěva v pečovatelském domě, akce ŽP
24.9. - 1.10. plavání 4.AB

Říjen

2. - 8.10. plavání 4.CD
9.10. exkurze do Domu dějin Holýšovska, IV.ABCD
9.-10.10. vzdělávací program Staleté kořeny, 5.+7.r.
11.10. interaktivní výstava Sto let republiky 8.A , DEPO Plzeň
12.10. interaktivní výstava Sto let republiky 8.B , DEPO Plzeň
12.10. kino se ŠD
15.10. exkurze Infokariéra Plzeň 8.B
17.10.  
exkurze čistička odpadních vod Holýšov 8.A
18.10. interaktivní výstava Sto let republiky 9.A , DEPO Plzeň
19.10. interaktivní výstava Sto let republiky 9.B , DEPO Plzeň - zrušeno
22.10. divadelní představení Strašidelná půda, 2.-7.r. , v kině
22.10.  
exkurze čistička odpadních vod Holýšov 8.B
23.10. zájemci 6.r.  exkurze Archiv H.T.
26.10. Strašidelná škola 17-20 h pro žáky 1.-8.r., akce žákovského parlamentu
29.-30.10. Podzimní prázdniny
31.10.-2.11. výstava a soutěž - dýně, akce žákovského parlamentu

začíná činnost školního klubu
začíná sběr pomerančové a citrónové kůry

Listopad

1.11. ředitelské volno
6.11. ukázková hodina basketbalu pro žáky 1.-4.ročníku v rámci tělesné výchovy (trenéři ČBF)
8.11. představení Divadélko pro školy 1.-3.r., 5.-9.r.
13.11. výstava Od vzdělání k zaměstnání Domažlice, 9.r.
14.11. pěvecká soutěž Sedmihlásek, 1.-9.r., od 17 h v KD 
15.11. exkurze Infokariéra Plzeň 8.A
29.11. třídní schůzky (1.st. od 17 h, 2.st. od 17,30 h)
30.11. exkurze EvoBus a SOU H.Týn, 9.ročník

Prosinec

2.12. Vánoční jarmark, akce KR
3.12. benefiční koncert v KD od 17,30 h 
4.12. preventivní program V.A
3.12. zájezd do Prahy na MS ve florbalu (vybraní hoši 5.-8.r.)
4.12. Čertí tělocvik 1.ročník (připravuje 4.ročník)
4.12. Vánoční dílna v ŠD
5.12. Mikuláš 1.-4.r., akce žákovský parlament
5.12. divadlo pro 1.ročník, připravuje V.D
11.12. preventivní program II.B a V.D
11.12. focení 1. tříd
13.12. kino se ŠD
14.12. výukový program pro 3. a 4.r. (připravuje skupina Aj 9.r.)
16.12. divadelní představení a posezení s Klubem rodičů v KD
17.12 divadelní představení pro seniory v Černovicích, akce školního klubu
18.12. Vánoční sportování – florbal
18.12. projektový den, 4.ročník
19.12. Rocková krabička, výukový program 1.-9.r.
19.12. preventivní program III.B
20.12. Vánoční sportovní - skok vysoký a šplh
21.12. Vánoční den s třídním učitelem
22.12.-2.1. Vánoční prázdniny
 

Leden

3.1. nástup žáků
4.1. preventivní program II.B a V.A
24.1. Divadlo Alfa  4. ročník - Cesta do středu Země
30.1. divadelní vystoupení pro MŠ
31.1. projektový den na střední škole v Plzni, 8.ročník
31.1. vysvědčení za 1.pololetí

Únor

1.2. Pololetní prázdniny
4.-8.2. lyžařský kurz
11.-17.2. Jarní prázdniny 
20.-21.2. návštěva budoucích prvňáčků z MŠ
21.2. výukový program finanční gramotnost IX.A
26.-28.2. "Projektové dopoledne na gymplu", spolupráce s GJŠB 2.stupeň
 

Březen

5.3. internet s MŠ
7.3. výukový program finanční gramotnost IX.B                                                                      12.3.výukový program zeměpis 6.-8.r. 10-11,40 v kině
12.3. internet s MŠ
15.3.  "Pyžamový den", akce ŽP
16.3. Plesové dopoledne 1.r. , 10-12 h v KD
16.3. Žákovský ples 2.-5.r. , 16-20 h v KD  
18.3. exkurze Národní muzeum Praha VII.AB
19.3. exkurze Národní muzeum Praha VI.BC
22.3. Malování na hrnečky (2.roč. + 4.A)
25.3. exkurze knihovny Plzeň, IX.A 
26.3. preventivní program III.B (1.-2.h), V.D (4.-5.h)           
26.3. čtenářské dílny 2.stupeň 
27.3. exkurze knihovny Plzeň, IX.B   
28.-29.3. dopravní výchova  
29.3. "Projektové dopoledne na gymplu", spolupráce s GJŠB 2.stupeň
12., 19., 26.3. a 2.4. internet pro seniory
projekt Měsíc knihy
projekt Měsíc internetu

Duben

1.4. Den naruby, akce ŽP
2.4. internet s MŠ 
3.4. preventivní program 8.A (1.-2.h), 8.B (3.-4.h)
5.4. preventivní program 9.ročník
8.4. kino ŠD

8.-9.4. zápis do 1.tříd
8.-15.4. sběr papíru
11.4. návštěva ŠD v pečovatelském domě - Velikonoční tvoření
11.4. pobyt žáků ze ŽP v ZŠ Stod
11.-12.4. náhradní termín dopravní výchovy
12.4. preventivní program 5.ročník
16.4. preventivní program 1.ročník
16.4. exkurze Národní muzeum Praha III.ABC 
18.4. Velikonoční prázdniny
23.4. exkurze Národní muzeum Praha V.AB
24.4. exkurze Národní muzeum Praha IV.AB, V.C
25.4. třídní schůzky (1.st. od 17 h, 2.st. od 17,30 h)
30.4. preventivní program 9.r.

Květen

2.5. pobyt žáků ze ŽP ZŠ Stod v ZŠ Holýšov
2.5. preventivní program V.D                                                                                                      
2.5. pietní akt u pamětní desky 17. střeleckého praporu (výběr 7.ročníku)
7.5. preventivní program 9.r.                                                                                                       
7.5. The Accidental Hero - beseda v KD, prohlídka historických vozidel (výběr 8.,9.ročník)
9.5. exkurze ÚP Domažlice VIII.A                                                                                                
10.5. anglické divadlo v Horšovském Týně (3.-9.ročník)
10.5. výlet 2. roč. ZOO Plzeň
13.5. Den Země 1.A, 2.A, 3.C
13.5. výlet 3.AB ZOO Plzeň
13.5. divadlo v KD Ať žijí duchové 1. a 2. st.
14.5. exkurze Národní muzeum Praha IV.CD, V.D
14.5. Den Země 1.B, 2.B, 3.B, 5.A
15.5. výlet 3.C Domažlice
15.5. Den Země 2.C, 4.D, 5.B
školní testování 5.r. (M- 15.-16.5., Čj 17.-20.5., Aj 23.-24.5.)
16.5. preventivní program 9.ročník
16.5. Den Země 3.A, 4.B, 5.C
16.5. exkurze Národní muzeum Praha VIII.AB
17.5. Den Země 1.C, 4.C, 4.A, 5.D
21.5. výlet 5. roč. Praha
22.5. výlet 1. roč. Dinopark Plzeň
22.5. divadlo ŠD
23.5. Den Země 6.r.
23.5. preventivní program 7.r. 
24.5. výlet 6.BC Techmania Plzeň
24.5. výlet 7.ročník
24.5. končí sběr pomerančové a citrónové kůry
školní testování 9.r. (M 21.5., Čj 22.5., Aj 27.5.)
27.5. exkurze ÚP Domažlice VIII.B
28.5. výlet 4.AB Chodsko
29.5. společná akce se žáky ZŠ Stod, "Den jinde" (Plzeň), akce ŽP
30.5. výlet 4.CD Chodsko
31.5. výlet 6.A Techmania Plzeň
Dětský den 1.stupeň 27.5. (31.5.)
Dětský den 2.stupeň 28.5. (30.5.)
31.5. končí činnost školního klubu

 

Červen

3.6.  Merklín-integrace na hřišti, 3.r.
4.-5.6. adaptační pobyt na Zeleném háji, 4.r.
8.6. Žákovský ples 2.stupeň, 18-22 h v KD
17.(18.) 6. Sportovní utkání (2.ročník) pro žáky 9.r. ZŠ Holýšov, Stod, Staňkov, H.Týn
17.6. Muzeum Koloveč 3.A
20.6. Školní akademie, KD
20.6. kino 1.st.
20.6. program POKOS , 9.r.
21.6. Aktovkový den pro budoucí prvňáčky
ocenění žáků za soutěže u starosty města
výlet 9.ročník
21.6. zahradní slavnost, akce Klubu rodičů
25.6. vysvědčení 2.pololetí
26.-28.6. ředitelské volno (rekonstrukce toalet a učebny Inf)