Obsah

Žákovský ples II.stupeň

Typ: ostatní
8.6.2019

Žákovský ples 2. stupně 2019

Mezi oblíbenými akcemi, které jsou hojně navštěvovány nejen žáky naší školy, ale také širokou veřejností, patří každoročně žákovský ples. Ten letošní proběhl v sobotu 8. 6. mezi 18. a 22. hodinou v sále MKS.

Jako každý rok, vše bylo tak trochu podřízeno celoškolnímu projektu, letos oslavám 100 let vzniku naší republiky a také 60 let naší školy. Výtvarnými pracemi žáků vyzdobila hlavně p. učitelka Štěříková předsálí, květinovou „trikolorovou“ výzdobu na stoly nám připravil p. Kamil Kvítek.

Sál letos nebyl tak plný jako v předchozích letech, přece jen je poznat, že na druhém stupni máme méně tříd, tudíž i žáků a jejich rodičů či příbuzných. Nicméně na parketu to brzy poznat nebylo. Na vybrané skladby žáků 9. ročníku, které pouštěl již dříve osvědčený DJ Butcher, rozjížděli své taneční umění skoro všichni v sále. S přibývající hodinou čím dál víc zejména končící ročník a také jejich rodiče. Však se museli rozveselit po vážnější a dojemnější části plesu, kdy děti dostávaly pamětní listy, dárky a hlavně byly svými současnými i bývalými třídními za spolupráce p. ředitelky „ošerpováni“. Nemálo žáků, běžně „drsných“ ve škole, překvapilo slzičkami dojetí!

Během večera došlo také na focení třídních kolektivů ve fotokoutku manželů Anderových. Toto zpestření využilo i spoustu rodin nebo kamarádů. Pro končící ročník a také hosty, sponzory a vyučující byl připravený skvělý raut od Kvíčovické hospůdky.

 V programu nechyběla ani taneční vystoupení kroužků, pracujících s našimi dětmi nebo hostů ze Staňkova a Plzně. Nejvíce se ale všichni těšili na vystoupení devítek. A to rozhodně stálo zato! Lucka Gellanová připravila působivý průřez písničkami z období docházky deváťáků do základní školy, využila drobných rekvizit a také nemalé ochoty dětí klidně se i trochu „ztrapnit“ – např. když několik kluků přišlo převlečených za „nafrněné“ dámy. Myslím, že i účast učitelů ve vystoupení byla přijata pozitivně. Závěrečná třešnička v podobě vystoupení vyučujících už jen podtrhla celkově příjemný večer.

Věřím, že všichni odcházeli z 16. žákovského plesu spokojeni, a proto bych touto cestou ráda poděkovala zejména všem sponzorům, vystupujícím a ochotným pomocníkům, ať už z řad rodičů, vyučujících nebo žáků. Pojďme se tedy těšit na ten následující...

 

Hana Schröpferová


Vytvořeno: 19. 6. 2019
Poslední aktualizace: 19. 6. 2019 10:04
Autor: Milan Ondrášik