Obsah

Měsíční plány 2017/2018

 

Září

4.9. slavnostní zahájení školního roku
6.9. adaptační kurz, 5.B
6.-7.9. adaptační kurz, 1. ABC, 5.AC
12.-13.9. sportovní HT hry, 2.-5.r.
14.9. třídní schůzky 1.r.
16.9. brigáda ve spolupráci s Klubem rodičů od 9 h - výsadba na školní zahradě

 

Říjen

začíná činnost školního klubu
začíná sběr pomerančové a citrónové kůry
4.10. návštěva Útulek pro zvířata v nouzi Plzeň, akce žákovského parlamentu
10.10 exkurze čistička odpadních vod Holýšov, 8.A
12.10 exkurze čistička odpadních vod Holýšov, 8.B
16.-23.10. sběr papíru (Klub rodičů)
23.10. výukový program Dravci 2.-7.r.
26.-27.10. Podzimní prázdniny
30.-31.10. soutěž o nejzajímavější dýni, akce žákovského parlamentu

 

Listopad

1.11. ředitelské volno
3.11. preventivní program 6.B
6.11. Juniorfest H.Týn, ŠD
7.11. exkurze Infokariéra Plzeň, 8.A
8.11. pěvecká soutěž Sedmihlásek, 1.-9.r., od 17 h v KD 
9.11. exkurze Infokariéra Plzeň, 8.B
10.11. preventivní program 6.B
10.11. divadlo Plzeň 3.r.
14.11. výstava Od vzdělání k zaměstnání Domažlice, 9.r.
21.11. výukový program Planety, vesmír, 5. a 6.r.
21.-27.11. plavání 3.AB
23.11. třídní schůzky (1.st. od 17 h, 2.st. od 17,30 h)
23.11. volby do školské rady 17-19 h vestibul ZŠ
23.11. volba povolání EvoBus, SŠ a SOU H.Týn, 9.r.
24.11. kino ŠD
28.11.-4.12. plavání 3.CD
29.11. benefiční koncert v KD od 17 h
 

Prosinec

3.12. Vánoční jarmark, Klub rodičů
5.12.-11.12. plavání 4.AB
12.12.-18.12. plavání 4.CD
12.12. preventivní program 6.B
17.12. divadelní představení s Klubem rodičů v KD
18.12. Vánoční sportovní - skok vysoký a šplh
19.12. Vánoční sportování - florbal
22.12. Vánoční den
23.12.-2.1. Vánoční prázdniny
 

Leden

3.1. nástup žáků
17.1. Bovýsek - výukový program 1.-3. ročník
19.1. kino ŠD
31.1. vysvědčení za 1.pololetí

 

Únor

2.2. Pololetní prázdniny
5.-11.2. Jarní prázdniny
12.-16.2. lyžařský kurz
20.2. preventivní program 3.B
22.2. beseda s pamětníkem 2.sv. válka 5.r.
23.2. beseda s pamětníkem 2.sv. válka 9.r.
26.2. hudební výukový program 1.-9. r.

 

Březen

12.3. 1.ABC a 2.C divadlo Alfa Plzeň - Otesánek
12.-15.3. plavání 2.AB
16.3. projektový den Etiketa 1.-5.r. 
17.3. Žákovský ples 1.r. 10-12 h, 2.-5.r. , 16-20 h                      
20.3. 5.ABC divadlo Alfa Plzeň - Bílý Tesák
26.3. čtenářské dílny 2.st. - výuka v blocích
27.3. exkurze knihovny Plzeň, 9.A
28.3. exkurze knihovny Plzeň, 9.B
26.3.-28.3. plavání 2.C
27.3. internet s MŠ
29.-30.3. Velikonoční prázdniny
projekt Měsíc knihy a internetu
 

Duben

3.-4.4. plavání 2.C
3.4. internet s MŠ
4.4. Divadlo Alfa Plzeň - Maxipes Fík  2.AB
4.4. Den naruby, akce ŽP
4.4. finanční gramotnost, Jak se točí peníze Plzeň, 6.AB
5.4. finanční gramotnost, Jak se točí peníze Plzeň, 5.C
5.-6.4.  (12.-13.4.) projekt dopravní výchova
6.4. prevence 3.B
9.4. finanční gramotnost, Jak se točí peníze Plzeň, 3.AB
9.-10.4. zápis do 1.tříd
10.4. finanční gramotnost, Jak se točí peníze Plzeň, 3.CD
11.4. finanční gramotnost, Jak se točí peníze Plzeň, 4.AD
11.4. Zdravá pětka 2.ABC
12.4. finanční gramotnost, Jak se točí peníze Plzeň, 4.BC
13.4. finanční gramotnost, Jak se točí peníze Plzeň, 2.ABC
16.4. finanční gramotnost, Jak se točí peníze Plzeň, 5.AB
17.4. finanční gramotnost, Jak se točí peníze Plzeň, 7.AB
18.4. Zdravá pětka 3.AB
23.4. Zdravá pětka 3.CD  
23.-30.4. sběr papíru, akce KR, pouze v pracovních dnech
26.4. třídní schůzky (1.st. od 17 h, 2.st. od 17,30 h)
26.4. exkurze ÚP Domažlice, 8.A
27.4. divadelní představení v KD 1. st + MŠ
 

Květen

4.5. výlet 4.AD Klenčí
4.-11.5. plavání 3.AB 
11.5-. výlet 4.BC Klenčí
14.5. exkurze ÚP Domažlice, 8.B
14.-18.5. plavání 3.CD
16.5. exkurze Terezín 9.r.
16.5. výlet 6. roč. hrad Velhartice
16.5.  beseda Policie ČR, 1.r.
17.5.  beseda Policie ČR, 9.r.
18.5. prevence 9.r. dívky
21. - 25.5. Den Země výukový program - 1.- 6. a 9. roč.
22.5. výlet 3.AB Švihov 
23.5. výlet 1.ABC Újezd nade Mží
24.5. finanční gramotnost, exkurze ČNB Praha, 9.r.
25.5. výlet 3.CD Švihov
25.5. výlet V.C, Domažlicko
28.5. Divadélko pro školy H.K., 2.stupeň
29.5. sportovní dětský den 9.r. ZŠ Holýšov, Stod, Staňkov, H.Týn, (podle počasí)
29.5. výlet 2.ABC Švihov
31.5. sportovní dětský den 1.r. (podle počasí)
30.5. sportovní dětský den 2. a 4.r. Jince

končí činnost školního klubu
končí sběr pomerančové a citrónové kůry

 

Červen

testování 5. a 9.r. (ČJ, M, Aj)
1.6. sportovní dětský den 5.-8.r. (podle počasí)
4.6. dětský den 3.r. Merklín
4.6. preventivní program 4.A, 2.B 
5.6. výlet do ZOO Plzeň 5.AB
7.6. 4.ABCD divadlo Alfa Plzeň - Pohoršovna
9.6. Žákovský ples 2.stupeň, 18-22 h
12.6. besídka 2.C
13.6. prevence dívky 7.r.
15.6. besídka 3.D
22.6. výlet 7.r. hrad Loket
25.6. plavání Kdyně 2.AB
25.6. výlet 8.r. ZOO Plzeň
25.6. Aktovkový den pro budoucí prvňáčky
27.6. Školní akademie, KD
28.6. ocenění žáků za soutěže u starosty města
29.6. vysvědčení 2.pololetí