Obsah

Akce 2016/2017

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Besídka třídy 1. C

Dne 20. 6. 2017 se konala ve třídě 1. C besídka s názvem „ Máme rádi zvířata“. Rodiče, prarodiče a sourozenci viděli pásmo básniček, písniček a krátkých pohádek. Výkony žáků byly velmi roztomilé a zábavné, což obecenstvo odměnilo bouřlivým potleskem. Následující den předvedly děti z 1. C celý program kamarádům ze sousedních prvních tříd, kterým se vystoupení také moc líbilo.
J. Korelusová celý text

ostatní | 28. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
DSC_0255_0.preview.jpg

Zážitkové odpoledne třídy 2. C v Domě dějin Holýšovska

Žáci ze třídy 2. C dne 10. 6. prožili zážitkové odpoledne v Domě dějin Holýšovska. Při besedě s p. Haisem se dozvěděli mnoho zajímavostí ze života včel. Měli možnost vyrobit si svícny a výrobky z vosku. Technikou ENKAUSTIKA z barevných voskových pastelů si s paní Vrbovou vytvořili působivé abstraktní obrázky. Tato akce byla hrazena z peněz z vánočního jarmarku a všem se moc líbila. celý text

ostatní | 18. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Exkurze 8. ročníku na Úřad práce a domažlické střední školy

Žáci 8. ročníku navštívili celkem 3 domažlické střední školy - Gymnázium J. Š. Baara, Obchodní akademii a Střední odborné učiliště. celý text

ostatní | 15. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

DEN SLABIKÁŘE ve třídách 1.A a 1.B

V pondělí 12.6. proběhl za přítomnosti rodičů ve třídách 1.A a 1.B slavnostní DEN SLABIKÁŘE. Jeho cílem bylo ukázat dětem krásu knih čtení jako takového.
Prvňáčci předvedli své čtenářské dovednosti a zarecitovali básně ze Slabikáře. Poté složili slavnostní slib čtenářů a byli pasováni na čtenáře.
DEN SLABIKÁŘE byl slavnostním zakončením 1. třídy a oslavou čtenářství. celý text

ostatní | 13. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Den Země

Den Země je sice 22.4., ale my jsme si ho letos přesunuli až na první červnový týden. Opět ve spolupráci s občanským sdružením Ametyst, se žáci 1.- 6. ročníku a 9. ročníku účastnili výukových programů na různé téma. Prvňáci se seznamovali se stromem, druháci se životem na louce, poli, v sadu, v lese , třeťáci se životem v rybníce, čtvrťáci na louce, páťáci poznávali Holýšov a jeho památky, šesťáci objevovali život netopýrů a deváťáci ochutnávali různé druhy čaje a kávu. Výukové programy probíhaly od 5. - 9. 6. a všem se moc líbily. celý text

ostatní | 9. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Techmania Plzeň

Techmania Plzeň celý text

ostatní | 6. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Den dětí 2. stupeň

Žáci 2. stupně si užili svůj Den dětí v pátek 2.6. Sami se rozdělili podle oblíbených činností do skupin. Nabízené aktivity měly převážně sportovní charakter. Chlapci volili mezi kopanou a florbalem, dívky mezi vybíjenou a přehazovanou. Pro všechny byla možnost zahrát si stolní tenis a badminton. Celé sportování se odehrálo ve dvou časových blocích a tak si žáci mohli vybrat aktivity dvě. Ti, kteří sport příliš nevyhledávají, měli možnost výběru mezi delší vycházkou nebo hrou šachy a dáma.

Počasí vyšlo pro celý den krásné a tak se mohla uspořádat většina sportů venku na hřišti. I šachisté si užili čerstvého vzduchu v altánu na zahradě. Většina učitelů 2. stupně se zapojila ve funkci rozhodčích nebo jako vedoucí výprav do okolí Holýšova.

Díky dobré organizaci a spolupráci věříme, že si den všichni užili. celý text

ostatní | 6. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Žákovský ples 2017 - 2. stupeň

Žákovský ples 2017 - 2. stupeň celý text

ostatní | 5. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Mezinárodní den dětí na 1. stupni

Mezinárodní den dětí 1. června proběhl na naší škole ve sportovním duchu. Dopolední činnosti byly rozděleny do dvou částí - vycházka a sportovní aktivity na školním hřišti, v hale a tělocvičně. Z dětí vyzařovala radost a nadšení z odvedených výkonů. Velký dík patří žákům 9. ročníku, kteří doprovázeli skupiny dětí na jednotlivá stanoviště.
Za 1. stupeň J. Švédová, J. Holubová, M. Čavajdová

celý text

ostatní | 1. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Žáci v Újezdě n/Mží

Žáci v Újezdě n/Mží celý text

ostatní | 29. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Den strávený s partnerskou školou z Kümmersbrucku - 16. 5. 2017

Den strávený s partnerskou školou z Kümmersbrucku - 16. 5. 2017 celý text

ostatní | 23. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Školní výlet žáků 3.A a 3.D

Dne 18.5. navštívili žáci 3.A a 3.D vodní hrad Švihov. Vyslechli si velmi poutavý výklad o historii hradu a ve vodním příkopu objevili nutrie a kachny. Chválíme naše žáky za slušné chování a těšíme se na příští společné zážitky celý text

ostatní | 19. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

EXKURZE 5. ROČNÍKŮ - PRAHA

EXKURZE 5. ROČNÍKŮ - PRAHA celý text

ostatní | 17. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Okresní kolo mladých cyklistů

Okresní kolo dopravní soutěže se uskutečnilo dne 27. dubna 2017 na dopravním hřišti v Domažlicích.
Soutěž se skládala z pravidel silničního provozu, jízdy zručnosti, jízdy podle pravidel silničního provozu na DDH a praktické provedení poskytnutí první pomoci. Mladší žáci se umístili na 4. místě z 9. Starší žáci se umístili na 8. místě z 9. celý text

ostatní | 14. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
Praha - 8. ročník.preview.jpg

Exkurze žáků 8. ročníku do Národního divadla v Praze

Ve středu 10. 5. se žáci 8. A a 8. B se svými třídními učiteli zúčastnili exkurze do Prahy, se zaměřením na kulturu, zejména významná divadla.
Pan Martínek v roli průvodce žákům ukázal Václavské náměstí, kde připomněl dřívější existenci 1. českého vlasteneckého divadla Bouda, další kroky vedly okolo Stavovského divadla a na Staroměstské náměstí. Tam si žáci prohlédli orloj a měli možnost vstoupit do Týnského chrámu.
Odtud se skupina odebrala přes Karlův most na Kampu a Slovanský ostrov, na závěr pak žáci absolvovali prohlídku interiéru Národního divadla.
Návrat domů probíhal v podvečerních hodinách a žáci i učitelé se domů vraceli nadmíru spokojeni.
Za nápad a organizaci této akce děkujeme paní Korelusové. celý text

ostatní | 11. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Naučná stezka Merklín

Dne 27.4. jeli žáci 3.A a 3.D na naučnou stezku do Merklína - Biadla. Viděli daňky, jeleny, divoká prasata, bažanty, kachny a jiná živá zvířata ve výbězích. Prohlédli si preparovanou zvěř, trofeje, vzorky dřevin a spoustu jiných zajímavých věcí na poznávačce o přírodě. Všem vřele doporučujeme! celý text

ostatní | 27. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Měsíc internetu

V březnu - měsíci internetu - se za pomoci starších kamarádů ze 6. a 8. ročníku seznámili s naší počítačovou učebnou prvňáčkové a předškoláčci z obou holýšovských školek. Vyzkoušeli program malování, omalovánky na internetu, výukové programy a interaktivní tabuli. celý text

ostatní | 24. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Velmi zdařilé vystoupení žáků ze skupiny AJ4

Ráda chválím všechny žáky z AJ4 za odvahu a pečlivé nastudování divadelního představení The Little Red Hen. Hrát před spolužáky a dalšími kamarády z 3. a 4. tříd není jen tak, natož v angličtině. 21. a 22.3. předvedli nejen úžasné masky, ale i dobrou angličtinu. celý text

ostatní | 23. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Školní kolo dopravní soutěže

Dne 6.4. a 7.4.2017 proběhlo za kulturním domem školní kolo dopravní soutěže. Tato soutěž byla určena pro 4. až 8. ročníky, kde soutěžící plnili dvě disciplíny ( test z pravidel silničního provozu a jízdy zručnosti). Výsledky pro jednotlivé třídy naleznete v příloze.

Počet bodů udává součet trestných bodů za test + jízdu zručnosti, mimo 9. ročníku, který plnil pouze test. Žáci s označením N nesplnili jednu z disciplín. celý text

ostatní | 23. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Čtenářské dílny na 1. stupni

V měsíci březnu 2017 proběhly na 1. stupni při hodinách českého jazyka čtenářské dílny celý text

ostatní | 4. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Exkurze žáků do Studijní a vědecké knihovny v Plzni

V pátek 24.3. a v pondělí 27.3. absolvovali žáci devátých tříd exkurzi do Studijní a vědecké knihovny v Plzni. Žáci se seznámili s výpůjčním systémem knih, navštívili hudební kabinet, čítárnu denního tisku a časopisů, speciální studovnu atd. Součástí exkurze byla i návštěva Oddělení zahraničních knihoven, a to konkrétně Německé knihovny SVK PK, kde si pracovnice knihovny pro žáky připravila různé aktivity.

Věříme, že exkurze byla pro žáky prospěšná a zajímavá, pomohla jim vyznat se v systému výpůjček a v budoucnu budou knihovnu využívat při svém dalším studiu. celý text

ostatní | 28. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Čtenářské dílny na II. stupni

V pátek 10. 3. proběhl na II. stupni projekt s názvem Čtenářské dílny, který proběhl ve dvouhodinových blocích. Žáci si mohli přinést svoji oblíbenou knihu. V první části žáci četli a ve druhé části zpracovávali zadané úkoly, které posléze prezentovali před ostatními spolužáky. Většina žáků pracovala se zájmem a projekt hodnotila kladně. celý text

ostatní | 20. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Žákovský ples I.stupně

Žákovský ples I.stupně celý text

ostatní | 9. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Březen - měsíc knihy a internetu ve výuce

Žáci třídy 1.B v rámci Měsíce knihy a internetu dnes navštívili učebnu informatiky.
Zde už na ně čekali jejich velcí kamarádi, žáci 6. tříd, aby je seznámili hravou formou s využitím internetu na PC. Prvňáčkové si vyzkoušeli práci s výukovými programy a z hodiny odcházeli nadšeni. celý text

ostatní | 7. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

VÝUKOVÝ PROGRAM 5. ROČNÍKŮ

V úterý 28.2. se 5. ročníky zúčastnily výukového programu v ZOO Plzeň na téma Naše příroda. I když počasí nám úplně nepřálo,a než jsme došli nahoru na statek trošku jsme zmokli,ve výukové místnosti bylo příjemně a žáci pozorně sledovali více než hodinový program plný informací, obrázků i zvuků z přírody. Celá prezentace byla velmi pěkně připravená a zajímavá.
Po svačině se počasí umoudřilo a mohli jsme se projít kouskem zoologické zahrady. V oddělení Madagaskar jsme si prohlédli lemury s mláďaty a také jsme viděli lvíče vzácného lva berberského, malou Amiru i s celou její rodinou. celý text

ostatní | 3. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

2. třídy v ZOO

Ve dnech 22. a 23.2. se žáci 2. tříd zúčastnili v plzeňské ZOO výukového programu "Komentovaná prohlídka". Děti se při návštěvě pavilónů i volných výběhů dozvěděly mnoho zajímavostí ze života zvířat a seznámily se s novými přírůstky, na které je plzeňská ZOO právem hrdá - mládětem vzácného nosorožce indického a lva berberského. Pro všechny děti i dospělé byla návštěva ZOO příjemným zážitkem. celý text

ostatní | 27. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Lyžařský kurz 1 = 6-10.2.2017

V pondělí 6.2. nám začínal lyžařský výcvik, všichni jsme se proto sešli u autobusu a následně jsme byli odvezeni na Železnou Rudu.
Na Železné Rudě na nás čekal převeliký kopec, který jsme museli se všemi našimi věcmi zdolat. Byli jsme ubytováni v Dianě, kde se nám moc líbilo.
První den nás čekala cesta na daleký Pancíř, cesta byla stále do kopce, tudíž náročná, ale i přesto jsme si za cestu užili mnoho zábavy.
Zbytek dní nás čekalo lyžování, ačkoli mnoho z nás se tento týden teprve lyžovat učilo, nikdo by nepoznal, že jsou to teprve začátečníci. Na lyžích se nelze vyhnout pádům, ale i tak jsme naštěstí všichni přežili ve zdraví. Ve čtvrtek nás navštívil pán z Horské služby, který nám pověděl o mnoha zajímavých věcech.
Z lyžařského výcviku jsme si odvezli mnoho zážitků a myslím, že se nám všem líbilo.
Účastnice zájezdu z 9.A (Andrea Rimovská) celý text

ostatní | 25. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Lyžařský kurz 2 = 13-17.2.2017

V pondělí ráno jsme se sešli u autobusu. Naskládali jsme do něj věci a následně vyrazili směr Železná Ruda.
Situace po příjezdu byla lehce hektická, protože každý hledal svoje věci. Po zdolání kopce, který vedl k penzionu, jsme čekali až nám připraví pokoje (někteří z nás s přípravou pokojů pomáhali).
První oběd všem chutnal, stejně jako většina jídel. Po obědě jsme se vydali na Pancíř, na který jsme nakonec po náročném stoupání došli úplně všichni.
Počasí bylo celý týden nádherné. Od úterý jsme lyžovali. Někteří na lyžích stáli poprvé a pro další to byla každoroční tradice. Na to že se ale lyžovalo jen tři dny, se to většina naučila docela dobře. Všichni jsme se dobře bavili a lyžařský kurz hodnotíme kladně.
Jediná nepříjemná věc, která nás potkala, je zlomená ruka jedno ze spolužáků. Díky převaze krásných zážitků ale na ''lyžák'' jen tak nezapomeneme.
Účastnice zájezdu z 8.A (Veronika Vůchová) celý text

náš tip, ostatní | 25. 2. 2017 | Autor:

Výukový program 1. tříd v ZOO Plzeň

Ve dnech 20.-21.2. se prvňáčkové zúčastnili výukového programu v plzeňské ZOO na téma "Zvířátka z pohádek."
Při prohlídce pavilonů a volných výběhů se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací o zvířátkách, která znají z pohádek.
I přes nepřízeň počasí se dětem v plzeňské ZOO líbilo. celý text

ostatní | 21. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Výukový program 3. A

V pátek 17. 2. 2017 absolvovali žáci 3. A výukový program "Česká řeka" v zoo v Plzni. Seznámili se s obyvateli řeky od těch nejmenších perlorodek přes pstruhy, pražmy, karasy, kapry až po největší - sumce. Nejvíce času ovšem strávili před akváriem, ve kterém předváděl plavecké umění vydrýsek Bonifác tak usilovně, že se od legrační podívané nemohli odtrhnout. Nově získané vědomosti využili žáci hned po návratu do školy při zpracování pracovního listu. Protože všichni byli v zoo pozornými posluchači, uměl každý správně odpovědět na všechny otázky.
Zdenka Sládková celý text

ostatní | 19. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 2
poslední