Obsah

Základní dokumenty 2020/2021

 

ŠVP od 1.9.2017

Charakteristiky a vzdělávací obsahy jednotlivých předmětů jsou k dispozici v kanceláři školy 7,30-14 h. K nahlédnutí je možné také využít počítač ve vestibulu školy v době 7,30-16 h.

 

 

8. ročník

TP Svh 8 04.09.2020

TP Př 8 04.09.2020

TP UMS 8 07.09.2020

TP Inf 8 08.09.2020

9. ročník

TP F 9 18.09.2017

TP Fg 9 18.09.2017

TP Inf 9 18.09.2017

TP Ov 9 18.09.2017

TP Pčd 9 18.09.2017

TP Pčp 9 18.09.2017

TP Pčv 9 18.09.2017

TP Vv 9 18.09.2017

TP Vz 9 05.09.2018

TP HV 9 05.09.2019

TP M 9 04.09.2020

TP Ch 9 04.09.2020

TP NJ II 9 04.09.2020

TP Z 9 04.09.2020

TP Čj 9 04.09.2020

TP Kv 9 04.09.2020

Stránka