Obsah

Zápis do školní družiny pro školní rok 2021/2022

Typ: ostatní
zápis

Vážení rodiče,

v případě zájmu o školní družinu ve šk. roce 2021/2022 vyplňte pouze první stranu přihlášky      (Přihláška ŠD 21-22).  

Druhou stranu nevyplňujte.

Informace o docházce vašeho dítěte upřesníte u zápisu, který proběhne ve vestibulu školy ve čtvrtek 24.6. od 6.00 – 7.30 hod. a 14.30 – 16.30 hod.

Rozdělení žáků do oddělení bude zveřejněno poslední týden v srpnu na webových stránkách školy a na vývěsce před školou.

V příštím školním roce bude provedena změna v uvolňování žáků ze školní družiny.

Provoz školní družiny od 1.9.2021

RÁNO:

  • hromadný vstup: 6:00 a 6:30 hod.
  • 7.00 - 7.30 hod.– samostatný příchod žáků do oddělení, včetně dojíždějících

ODPOLEDNE:

hromadný odchod:

  • po obědě – samostatný odchod na lísteček
  • 13.30 - 13.45 hod. – pevný odchod, odchod na lísteček, na zvonek
  • 14:50 – 15:00 hod. – pevný odchod, odchod na lísteček
  • 15:10 – 16:10 hod. – odchod na zvonek nebo dle přihlášky

hromadné odchody na autobus:

  • směr Černovice, Štichov – 12.50; 13.50; 15.00
  • směr Dolní Kamenice – 13.30; 14.50
  • odchody na kroužky, do ZUŠ - na skupinové obory (hudební nauky, výtvarné obory) budou žáci odcházet hromadně ve stejný čas – nutná domluva s vychovatelkou ŠD

výjimka z pevně stanovených časů – odchod k lékaři – nutno hlásit předem

Zákonní zástupci budoucích prvňáčků, kteří neodevzdali přihlášku při zápisu, přinesou přihlášku s sebou nebo ji vyplní přímo na místě.


Příloha

Vytvořeno: 21. 6. 2021
Poslední aktualizace: 21. 6. 2021 08:59
Autor: Monika Hynčíková